AKADEMİK BİRİMLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ GÜNCEL ÖĞRENCİ SAYILARI    (20.01.2021 Tarihi İtibariyle)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

YÜKSEK LİSANS

DOKTORA 

TOPLAM

G

T
O
P
L
A
M

TÜRKİYE KIRGIZİSTAN DİĞER TOPLAM TURKİYE KIRGIZİSTAN DİĞER TOPLAM
KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK
 ANA BİLİM DALI
     BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 0 3 4 9 0 0 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 16
     EĞİTİM BİLİMLERİ 4 1 14 1 2 0 20 2 2 3 2 1 0 0 4 4 24 6 30
     EĞİTİM BİLİMLERİ (EĞİTİM YÖNETİMİ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     FELSEFE 1 4 5 1 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 11
     FİLOLOJİ (İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI) 1 0 4 1 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 6
     İKTİSAT 0 0 6 5 0 2 6 7 0 4 2 2 0 0 2 6 8 13 21
     İLETİŞİM BİLİMLERİ 3 7 11 2 0 2 14 11 1 6 3 1 0 1 4 8 18 19 37
     İSLAM BİLİMLERİ 1 2 12 3 0 1 13 6 0 0 4 7 0 1 4 8 17 14 31
     İŞLETME 1 3 10 2 0 0 11 5 0 2 6 2 0 0 6 4 17 9 26
     MALİYE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     MÜTERCİM-TERCÜMANLIK 0 1 5 1 1 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 8
     SOSYOLOJİ 2 6 8 0 0 0 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6 16
     TARİH 6 10 6 4 0 0 12 14 2 8 2 3 0 0 4 11 16 25 41
     TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ 0 6 14 3 1 1 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 15 10 25
     TÜRKOLOJİ 5 3 8 2 0 0 13 5 5 5 2 1 1 2 8 8 21 13 34
     ULUSLARARASI İLİŞKİLER 3 2 12 2 2 1 17 5 0 0 0 0 0 0 0 0 17 5 22
TOPLAM    27 48 119 36 6 7 152 91 10 28 21 17 1 4 32 49 184 140 324
GENEL TOPLAM    75 155 13 243 38 38 5 81 324
FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

YÜKSEK LİSANS

DOKTORA 

TOPLAM

G

T
O
P
L
A
M

TÜRKİYE KIRGIZİSTAN DİĞER TOPLAM TURKİYE KIRGIZİSTAN DİĞER TOPLAM
KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK
 ANA BİLİM DALI
     BAHÇE VE TARLA BİTKİLERİ 0 0 2 3 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5
     BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 1 0 6 3 0 2 7 5 1 2 3 6 0 0 4 8 11 13 24
     BİTKİ KORUMA 0 0 8 3 0 0 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 11
     BİYOLOJİ 0 0 17 1 0 0 17 1 0 0 3 0 0 0 3 0 20 1 21
     ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 0 0 9 1 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 10
     GIDA MÜHENDİSLİĞİ 0 0 7 0 0 0 7 0 0 1 1 0 0 0 1 1 8 1 9
     KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 0 1 8 5 0 0 8 6 0 0 0 1 0 0 0 1 8 7 15
     MATEMATİK 0 1 16 2 0 0 16 3 0 0 1 0 0 0 1 0 17 3 20
TOPLAM    1 2 73 18 0 2 74 22 1 3 8 7 0 0 9 10 83 32 115
GENEL TOPLAM    3 91 2 96 4 15 0 19 115
ENSTİTÜLER TOPLAMI (SBE+FBE) 78 246 15 339 42 53 5 100 439