AKADEMİK BİRİMLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ GÜNCEL ÖĞRENCİ SAYILARI    (25.05.2019 Tarihi İtibariyle)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

YÜKSEK LİSANS

DOKTORA 

TOPLAM

G

T
O
P
L
A
M

TÜRKİYE KIRGIZİSTAN DİĞER TOPLAM TURKİYE KIRGIZİSTAN DİĞER TOPLAM
KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK
 ANA BİLİM DALI
     EĞİTİM BİLİMLERİ 1 1 10 1 1 0 12 2 0 4 4 0 0 0 4 4 16 6 22
     EĞİTİM BİLİMLERİ (EĞİTİM YÖNETİMİ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     FELSEFE 0 1 5 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 6
     FİLOLOJİ (İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI) 1 0 9 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
     İKTİSAT 0 1 6 2 0 1 6 4 0 3 3 1 0 0 3 4 9 8 17
     İLETİŞİM BİLİMLERİ 1 6 11 1 0 4 12 11 1 3 1 1 0 1 2 5 14 16 30
     İSLAM BİLİMLERİ 0 1 11 5 0 0 11 6 0 1 2 4 0 0 2 5 13 11 24
     İŞLETME 1 5 6 2 0 0 7 7 0 4 2 1 0 0 2 5 9 12 21
     MALİYE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     MÜTERCİM-TERCÜMANLIK 0 0 8 2 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 10
     SOSYOLOJİ 1 6 6 3 0 1 7 10 0 0 0 0 0 0 0 0 7 10 17
     TARİH 6 4 4 1 0 0 10 5 1 3 2 2 0 0 3 5 13 10 23
     TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ 0 4 7 2 0 0 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 13
     TÜRKOLOJİ 2 2 8 1 0 0 10 3 2 8 1 2 1 2 4 12 14 15 29
     ULUSLARARASI İLİŞKİLER 2 4 4 0 2 1 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 13
TOPLAM    15 35 95 20 3 7 113 62 4 26 15 11 1 3 20 40 133 102 235
GENEL TOPLAM    50 115 10 175 30 26 4 60 235
FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

YÜKSEK LİSANS

DOKTORA 

TOPLAM

G

T
O
P
L
A
M

TÜRKİYE KIRGIZİSTAN DİĞER TOPLAM TURKİYE KIRGIZİSTAN DİĞER TOPLAM
KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK
 ANA BİLİM DALI
     BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 0 1 1 3 0 0 1 4 1 2 3 7 0 0 4 9 5 13 18
     BİTKİ KORUMA 0 0 8 3 0 0 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 11
     BİYOLOJİ 0 0 13 1 0 0 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1 14
     ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 0 0 7 1 0 1 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 9
     GIDA MÜHENDİSLİĞİ 0 0 4 3 0 0 4 3 0 1 3 0 0 0 3 1 7 4 11
     KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 0 0 7 1 0 0 7 1 0 0 0 1 0 0 0 1 7 2 9
     MATEMATİK 0 0 7 2 0 0 7 2 0 1 2 0 0 0 2 1 9 3 12
TOPLAM    0 1 47 14 0 1 47 16 1 4 8 8 0 0 9 12 56 28 84
GENEL TOPLAM    1 61 1 63 5 16 0 21 84
ENSTİTÜLER TOPLAMI (SBE+FBE) 51 176 11 238 35 42 4 81 319