AKADEMİK BİRİMLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ GÜNCEL ÖĞRENCİ SAYILARI    (19.09.2019 Tarihi İtibariyle)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

YÜKSEK LİSANS

DOKTORA 

TOPLAM

G

T
O
P
L
A
M

TÜRKİYE KIRGIZİSTAN DİĞER TOPLAM TURKİYE KIRGIZİSTAN DİĞER TOPLAM
KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK
 ANA BİLİM DALI
     ARKEOLOJİ VE SOSYAL ANTROPOLOJİ 0 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
     BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 0 2 2 4 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 8
     EĞİTİM BİLİMLERİ 2 0 12 0 1 0 15 0 0 3 4 0 0 0 4 3 19 3 22
     EĞİTİM BİLİMLERİ (EĞİTİM YÖNETİMİ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     FELSEFE 0 1 5 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 6
     -FELSEFE 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
     FİLOLOJİ (İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI) 1 0 8 1 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 10
     İKTİSAT 0 0 6 2 0 1 6 3 0 4 3 1 0 0 3 5 9 8 17
     İLETİŞİM BİLİMLERİ 2 6 17 1 1 4 20 11 1 3 2 1 1 1 4 5 24 16 40
     İSLAM BİLİMLERİ 1 0 12 7 0 1 13 8 1 1 3 5 0 1 4 7 17 15 32
     İŞLETME 1 4 7 2 0 0 8 6 0 4 2 2 0 0 2 6 10 12 22
     MALİYE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     -MÜTERCİM-TERCÜMANLIK 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
     MÜTERCİM-TERCÜMANLIK 0 0 7 2 0 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 9
     REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
     SOSYOLOJİ 1 5 3 3 0 1 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 13
     -SOSYOLOJİ 0 3 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6
     TARİH 5 3 2 1 0 0 7 4 1 3 2 2 0 0 3 5 10 9 19
     -TARİH 1 2 2 1 0 0 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 4 3 7
     TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ 0 4 6 2 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 12
     -TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ 0 2 4 1 0 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8
     TÜRKOLOJİ 2 1 7 0 0 0 9 1 2 7 0 2 1 2 3 11 12 12 24
     -TÜRKOLOJİ 2 1 4 1 0 0 6 2 2 0 0 0 0 0 2 0 8 2 10
     ULUSLARARASI İLİŞKİLER 1 4 3 0 1 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 10
     -ULUSLARARASI İLİŞKİLER 1 1 2 2 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6
TOPLAM    20 40 117 31 3 9 140 80 7 25 17 13 2 4 26 42 166 122 288
GENEL TOPLAM    60 148 12 220 32 30 6 68 288
FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

YÜKSEK LİSANS

DOKTORA 

TOPLAM

G

T
O
P
L
A
M

TÜRKİYE KIRGIZİSTAN DİĞER TOPLAM TURKİYE KIRGIZİSTAN DİĞER TOPLAM
KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK KIZ ERKEK
 ANA BİLİM DALI
     BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 0 1 5 3 0 1 5 5 1 2 3 7 0 0 4 9 9 14 23
     BİTKİ KORUMA 0 0 4 2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 6
     -BİTKİ KORUMA 0 0 4 2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 6
     BİYOLOJİ 0 0 14 1 0 0 14 1 0 0 1 0 0 0 1 0 15 1 16
     ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 0 0 10 1 0 1 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 12
     GIDA MÜHENDİSLİĞİ 0 0 6 1 0 0 6 1 0 1 3 0 0 0 3 1 9 2 11
     KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 0 1 5 3 0 0 5 4 0 0 0 1 0 0 0 1 5 5 10
     MATEMATİK 0 0 7 2 0 0 7 2 0 1 1 0 0 0 1 1 8 3 11
     -MATEMATİK 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
TOPLAM    0 2 58 15 0 2 58 19 1 4 8 8 0 0 9 12 67 31 98
GENEL TOPLAM    2 73 2 77 5 16 0 21 98
ENSTİTÜLER TOPLAMI (SBE+FBE) 62 221 14 297 37 46 6 89 386