«2018-2019-окуу жылына тийиштүү Студенттик билеттерде жайгашкан голограммалар Студенттик бөлүмдө берилип жатат».

    
          2017-2018-окуу жылына тийиштүү Студенттик билеттерде жайгашкан голограмманын мөөнөтү 2018-жылдын 31-октябрында аяктайт. Ушуга байланыштуу студенттердин, студенттик билет боюнча жана Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин сынактарында жүргүзүлгөн текшерүүлөрдө ушуну менен катар китепканадагы кызматтардан пайдаланууда кандайдыр бир тоскоолдуктарга дуушар болбошу үчүн Кураторлор өзүнө тийиштүү студенттердин тизмесин алып, голограмма акысын кампустук картасына жүктөп (1 голограмма 15 сом), 2018-жылдын 31-октябрына чейин Студенттик бөлүмгө кайрылуусу керек.Студенттик бөлүм – Экономика жана башкаруу факультетинин 1-кабаты, 125-бөлмө.


✉: 720044, Бишкек, КЫРГЫЗСТАН Тынчтык проспектиси 56          ☎: +996(312)54 19 42-46 Факс: +996(312)54 19 35   ©    КТМУ