2018-2019-окуу жылында Студенттик өкүл жана Студенттик кеңешти шайлоо күндөрү

   28-сентябрь 2018    Шайлоочу тизмесин жарыялоо
   01-05-октябрь 2018    Студенттик өкүлчүлүк үчүн кайрылуу мөөнөтү (18-октябрь 2018, саат: 17:00го чейин)
   08-октябрь 2018    Бөлүмдүн өкүлүн шайлоо
   10-октябрь 2018    Факультеттин/Жогорку мектептин өкүлүн шайлоо
   17-октябрь 2018, саат: 15:00
   Өткөрүлө турган жайы: Ректорлук жыйын залы
   Студенттик кеңештин Башкаруу кеңешин жана Текшерүү комиссиясын шайлоо
   18-октябрь 2018, сaaт: 15:00
   Өткөрүлө турган жайы: ЭБФ Семинар залы
   Студенттик кеңештин төрага/төрайымын, төрага/төрайымдын орун басарын, Баш катчы, бухгалтер, кеңештин мүчөлөрүн жана Текшерүү комиссиясынын төрага/төрайымын шайлоо

ЭСКЕРТҮҮ:     Факультеттердин жана жогорку мектептердин Шайлоо комиссиясы менен шайлоого катыша турган өкүлдөрдүн тизмеси «Студенттик кеңеш жана студенттик коомчулуктар нускамасынын» 13-14-беренелеринде көрсөтүлгөн маалыматтар менен 2018-жылдын 11-октябрында саат: 17.30га чейин университеттин Шайлоо комиссиясына билдирилиши керек.

*Ректорлуктун 2018-жылдын 24-сентябрындагы № 14056 буйругунун жана «Студенттик кеңеш жана студенттик коомчулуктар нускамасынын» 15-беренесинин негизинде түзүлгөн Шайлоо комиссиясы тарабынан 2018-жылдын 26-сентябрында саат: 14.00до өткөрүлгөн жыйында бекитилген.

✉: 720044, Бишкек, КЫРГЫЗСТАН Тынчтык проспектиси 56          ☎: +996(312)54 19 42-46 Факс: +996(312)54 19 35   ©    КТМУ