2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ VE ÖĞRENCİ KONSEYİ SEÇİM TAKVİMİ

   28 Eylül 2018    Seçmen Listesinin İlanı
   01-05 Ekim 2018    Öğrenci Temsilciliği için adaylık müracaat süresi
   (18 Ekim 2018, saat: 17:00’a kadar)
   08 Ekim 2018    Bölüm Temsilciliği Seçimleri
   10 Ekim 2018    Fakülte/Y.O. Temsilciliği Seçimi
   17 Ekim 2018, saat: 15:00
   Yer: Rektörlük Konferans Salonu
   Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Seçimi
   18 Ekim 2018, saat: 15:00
   Yer: İİBF Seminer odası
   Öğrenci Konseyi Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter,
   Muhasip, Üye ve Denetleme Kurulu Başkan seçimi

NOT:    Fakülte ve Yüksekokulların Sandık Kurulları ile Seçime katılacak Öğrenci Temsilcisi Aday Listelerinin “Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Toplulukları Yönergesi’nin” 13-14. Maddelerinde belirtilen bilgiler ile birlikte 11 Ekim 2018 tarihi mesai bitimine kadar Üniversitemiz Seçim Kurulu’na bildirilmesi gerekmektedir.

*Rektörlük Makamı’nın 24/09/2018 tarih ve 14056 sayılı oluru ve “Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Toplulukları Yönergesi’nin” 15. Maddesine istinaden teşkil edilen Seçim Kurulu’nca 26/09/2018 tarihinde saat 14:00’da yapılan toplantıda kabul edilmiştir.

✉: 720044, Bişkek, KIRGIZİSTAN Tınçtık Caddesi 56          ☎: +996(312)54 19 42-46 Fax: +996(312)54 19 35    © KTMÜ