Student Affairs Department


   ID information

   Job Description
 Position:  Computer programmer
  • Maintenance of automation software programs, software development, data protection for the    Students Affairs Department;
  • Maintenance of servers;
  • Administration and software development for the Academic Information System, Advising Information    System, Student Information System;
  • Creating student emails with @manas.edu.kg domain name;
  • Initial registration of new enrolled students.
Name: Meerim UYÇUBEK KIZI
meerim.uycubekkizi@manas.edu.kg
Room #: İİBF-124
Tel: 49 27 86-94 Ext.: 950
 Position:  Computer operator
  • Administrating, updating, working on web design for the oidb.manas.edu.kg website;
  • Drawing up lists of students honor / high honor students for the Semester;
  • Preparing statistic data regarding students ;
  • Preparing unit’s administrative report;
  • Issuing student and alumni ID-cards. ;
  • Maintenance of the department’s computer equipment;
  • Initial registration of enrolled students.
Name: Aida ERALİYEVA
aida.eralieva@manas.edu.kg
Room #: İİBF-124
Tel: 49 27 86-94 Ext.: 950
 Position:    Secretary / Officer
   Responsible for following faculties/schools:
  • Faculty of Engineering
  • High School of Sports and Physical Training
  • Office work, records management for the Department ;
  • Archiving students’ personal records;
  • Managing students’ military service-related processes ;
  • Front desk services for students;
  • Initial registration of enrolled students.
Name: Madina USENBAYEVA
madina.usenbaeva@manas.edu.kg
Room #: İİBF-125
Tel: 49 27 86-94 Ext.:949
 Position:    Officer
  Responsible for following faculties/schools:
  • Faculty of Natural Sciences
  • Faculty of Theology
  • Faculty of Economics and Administration
  • School of Tourism and Hotel Management
   •Archiving students’ personal records ;
   • Preparing documents for dismissal of students;
   • Preparing Academic Transcript for students dismissed due to any reasons ;
   • Öğrenci Banko’sunda danışmanlık hizmetlerini sunmak;
   • Üniversitemizi kazanan öğrencilerin ilk kayıtlarını yapmak.
Adı Soyadı: Rahat KASENDEYEVA
rahat.karabaeva@manas.edu.kg
Oda No: İİBF-124
Tel: 49 27 86-94 Dahili:947
 Görevi:    Mütercim-Tercüman
   İletişim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu
   Eğitim-Öğretim İşleri Sorumlusu.
   • Öğrenci Dosyalarını arşivlemek;
   • Kontenjanlarla ilişkin çalışmaları yürütmek;
   • Lisans-Önlisans Akademik Takvim çalışmalarını yürütmek;
   • Öğrenci Banko’sunda danışmanlık hizmetlerini sunmak;
   • Kırgızca-Türkçe, Türkçe-Kırgızca, Rusça-Türkçe, Rusça-Kırgızca tercümeleri yapmak;
   • Üniversitemizi kazanan öğrencilerin ilk kayıtlarını yapmak.
Adı Soyadı: Kınagül MADİYEVA
kynagul.madieva@manas.edu.kg
Oda No: İİBF-124
Tel: 49 27 86-94 Dahili:947
 Görevi:    Memur
   Edebiyat Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim İşleri Sorumlusu.
   • Öğrenci Dosyalarını arşivlemek;
   • Diploma hazırlama, takip ve dağıtım işleri;
   • Yabancı uyruklu öğrencilerin denklik belgelerini hazırlamak;
   •Öğrenci Banko’sunda danışmanlık hizmetlerini sunmak;
   • Üniversitemizi kazanan öğrencilerin ilk kayıtlarını yapmak.
Adı Soyadı: Ulan Abirov
ulan.abirov@manas.edu.kg
Oda No: İİBF-124
Tel: 49 27 86-94 Dahili:948
 Görevi:    Sözleşmeli Memur
   • YÖKSİS veritabanına öğrenci bilgilerini aktarmak, takip etmek ve güncellemek;
   • Öğrenci Dosyalarını arşivlemek;
   • Diploma hazırlama, takip ve dağıtım işleri;
   • e-mail yazışmalarını yürütmek;
   • T.C. Uyruklu Öğrencilerin Eğitim Müşavirliği için öğrenci dosyalarına ilişkin çalışmaları yürütmek;
   •T.C. Uyruklu öğrencilerin askerlik işlemlerini yapmak;
   • Öğrenci Banko’sunda danışmanlık hizmetlerini sunmak;
   • Üniversitemizi kazanan öğrencilerin ilk kayıtlarını yapmak.
Adı Soyadı: Mehmet ALBAYRAK
mehmet.albayrak@manas.edu.kg
Oda No: İİBF-126
Tel: 49 27 86-94 Dahili:952
  
Öğrenci ve Mezun Koordinasyon Şube Müdürlüğü


   Kimlik Bilgileri

   Görev Tanımları
 Görevi:    Memur

  • www.students.manas.edu.kg sitesini güncellemek;
  • Oryantasyon ve Tanıtım Programları düzenlemek;
  • Üniversitemizi kazanan öğrencilerin ilk kayıtlarını yapmada destek sağlamak.
Adı Soyadı: Süyörkul BEYŞENBEKOV
suyorkul.beysenbekov@manas.edu.kg
Oda No: MERB-136
Tel: 54-19-42 Dahili:227
 Görevi:    Sözleşmeli Memur
  • Öğrenci ve Mezun Koordinasyon Şube Müdürlüğünce (Öğrenci Konseyi, Öğrenci Kulüpleri,     Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü) düzenlenecek iç ve dış faaliyetlerin tasarım ve dizayn işlerini     yapmak;
  • Oryantasyon ve Tanıtım Programları düzenlemek;
  • www.students.manas.edu.kg sitesinde yer alan bilgileri sosyal medyalarda da yayınlamak;
  • Üniversitemizi kazanan öğrencilerin ilk kayıtlarını yapmada destek sağlamak.
Adı Soyadı: Adilet KUBANIÇBEKOV
adilet.bishkek1991@gmail.com
Oda No: MERB-136
Tel: 54-19-42 Dahili:227

✉: 720044, Bishkek, KYRGYZSTAN, Mira Avenue 56          ☎: +996(312)54 19 42-46 Fax: +996(312)54 19 35    © KTUM