Студенттик иштер бөлүмү


   Жеке маалыматтар

   Жасаган иштери
 Кызматы:    Программист    • Студенттердин окуу-тарбиялык иштерин каттоо жана көзөмөлдөө боюнча автоматташтырылган системаны техникалык жактан тейлөө, бул жаатта бардык иш-чаралардын жүргүзүлүшүн көзөмөлдөө, жаңы программаларды иштеп чыгуу;
  • Персоналдык компьютерлерди техникалык жактан тейлөө;
  • Академиялык, Академиялык кеңешчилердин, Студенттердин маалымат системасынын иштөөсүн жөнгө салуу жана бул жаатта программалоо боюнча үзгүлтүксүз жаңыртуу иш-чараларын аткаруу;
  • @manas.edu.kg сайты боюнча университеттин бардык студенттерине e-mail’дерди түзүү;
  • Университетке өткөн студенттердин алгачкы каттоо иштерин жүргүзүү.
Аты жөнү: УЙЧУБЕК кызы Мээрим
meerim.uycubekkizi@manas.edu.kg
Кабинет №: İİBF-124
Тел: 49 27 86-94 Ички №:946
 Кызматы:    Оператор ПК
  • oidb.manas.edu.kg сайтын башкаруу, үзгүлтүксүз жаңылоо жана web дизайнын жасоо;
  • Семестрдин жыйынтыгы боюнча ардактуу студент, мыкты студент жана эң мыкты студент тизмесин даярдоо;
  • Студенттерге тийиштүү статистикалык маалыматтарды даярдоо;
  • Башкармалыктын административдик отчетун даярдоо;
  • • Учурдагы студенттер менен катар бүтүрүүчүлөрдүн студенттик билеттерин даядоо;
  • Бөлүм ичиндеги жеке компьтерлерди техникалык жактан тейлөө;
  • Университетке өткөн студенттердин алгачкы каттоо иштерин жүргүзүү.
Аты жөнү: ЭРАЛИЕВА Аида
aida.eralieva@manas.edu.kg
Кабинет: İİBF-124
Тел: 49 27 86-94 Ички №:946
 Кызматы:    Катчы/Инспектор
   Инженердик факультети менен Дене тарбия жана спорт жогорку мектибинин окуу-тарбиялык иштери боюнча жооптуу кызматкер.
  • Иш кагаздарын даярдоо жана жүргүзүү боюнча жооптуу катчы;
  • Студенттердин жеке делолорун архивдөө;
  • Аскердик каттоо боюнча тескөө иштерин жүргүзүү (Кыргыз Республикасы);
  • Студенттерди кабыл алуу бөлмөсүндө кызмат сунуу;
  • Университетке өткөн студенттердин алгачкы каттоо иштерин жүргүзүү.
Аты жөнү:УСЕНБАЕВА Мадина
madina.usenbaeva@manas.edu.kg
Кабинет: İİBF-125
Тел: 49 27 86-94 Ички №:949
 Кызматы:    Инспектор    Табигый илимдер факультети, Теология факультети, Экономика жана башкаруу факультети, Айыл чарба факультети менен Туризм жана мейманкана иштетүү жогорку мектебинин окуу-тарбиялык иштери боюнча жооптуу кызматкер.
   • Студенттердин жеке делолорун архивдөө;
   • Университеттен ар кандай себептер менен чыгарылган/кеткен студенттерге абалын көрсөткөн билдирүү каттарын даярдоо;
   • Университеттен ар кандай себептер менен чыгарылган/кеткен студенттерге Академиялык маалымкат даярдоо;
   • Студенттерди кабыл алуу бөлмөсүндө кызмат сунуу;
  Университетке өткөн студенттердин алгачкы каттоо иштерин жүргүзүү.
Аты жөнү: КАСЕНДЕЕВА Рахат
rahat.karabaeva@manas.edu.kg
Кабинет: İİBF-124
Тел: 49 27 86-94 Ички №:947
 Кызматы:    Котормочу-тилмеч    Коммуникация факультети, Көркөм өнөр факультети, Ветеринардык факультети менен Кесиптик жогорку мектебинин окуу-тарбиялык иштери боюнча жооптуу кызматкер.
   • Студенттердин жеке делолорун архивдөө;
   • Кошумча-кош адистик; студенттин вертикалдык түрдөгү жана горизанталдык түрдөгү академиялык мобилдүүлүгү; кесиптик билим-бакалавр-магистратура-докторантура программаларынын квоталары боюнча иш жүргүзүү;
   • Кесиптик билим жана Бакалавр программаларынын академиялык календарын түзүү;
  • Студенттерди кабыл алуу бөлмөсүндө кызмат сунуу;
  • Кыргызча-түркчө, түркчө-кыргызча, орусча-түркчө, оруча-кыргызча котормо иштери;
   • Университетке өткөн студенттердин алгачкы каттоо иштерин жүргүзүү.
Аты жөнү: МАДИЕВА Кынагүл
kynagul.madieva@manas.edu.kg
Кабинет: İİBF-124
Тел: 49 27 86-94 Ички №:949
 Кызматы:     Инспектор    • Түркия Республикасынын Жогорку билим берүү комитетинин системасына студенттердин маалыматтарын киргизүү, көзөмөлдөө жана үзгүлтүксүз түрдө жаңылоо;
   • Студенттердин жеке делолорун архивдөө;
   • Диплом даярдоо, көзөмөлдөө жана берүү/таратуу иштери;
   • e-mail боюнча келген суроо-талаптарга жооп даярдоо;
   • Түркия Республикасынын Кыргызстандагы билим берүү боюнча кеңеш берүү бөлүмү үчүн студенттердин жеке делолорун даярдоо;
   • Түркия Республикасынын жарандары болбгон студенттердин аскердик каттоо боюнча тескөө иштерин жүргүзүү;
   • Университетке өткөн студенттердин алгачкы каттоо иштерин жүргүзүү.
Аты жөнү: АЛБАЙРАК Мехмет
mehmet.albayrak@manas.edu.kg
Кабинет: İİBF-126
Тел: 49 27 86-94 Ички №:950
 Кызматы:    Келишим боюнча кызматкер
   
   • Студенттердин жеке делолорун архивдөө;
   •Диплом даярдоо, көзөмөлдөө жана берүү/таратуу иштери;
   • Студенттерди кабыл алуу бөлмөсүндө кызмат сунуу;
   • Университетке өткөн студенттердин алгачкы каттоо иштерин жүргүзүү.
Аты жөнү: ТОКТОНАЗАРОВ Кубат
kubat.toktonazarov@manas.edu.kg
Кабинет: İİBF-124
Тел: 49 27 86-94 Ички №:950
 Кызматы:    Инспектор
   • Студенттер жана бүтүрүүчүлөр менен иштөө мүдүрлүгү (студенттик кеңеш, студенттик    клубдар, эл аралык студенттер координаторлугу) тарабынан уюштурулган университет ичинде    жана тышында иш-чаралар боюнча иш жүргүзүү;
   • www.students.manas.edu.kg веб-баракчасындагы информацияларды жаңыртуу;
   • Студенттер үчүн багыттоо жана таанытуу программаларын уюштуруу;
   • Университетибизге өткөн студенттердин алгачкы каттоо иштеринде кол кабыш кылуу.
Аты жөнү: БЕЙШЕНБЕКОВ Сүйөркул
suyorkul.beysenbekov@manas.edu.kg
Кабинет: MERB-136
Тел: 54-19-42 Ички №:227
 Кызматы:  Келишим боюнча кызматкер
   • Студенттер жана бүтүрүүчүлөр менен иштөө мүдүрлүгү (студенттик кеңеш, студенттик    клубдар, эл аралык студенттер координаторлугу) уюштурган университет ичинде жана тышында    уюштурулуучу иш-чаралар үчүн көркөм графикалык материалдарды даярдоо, дизайнын иштеп    чыгуу;
   • Студенттер үчүн багыттоо жана таанытуу программаларын уюштуруу;
   • www.students.manas.edu.kg веб-баракчасында орун алган маалыматтарды социалдык тармактарда жайылтуу;
   • Университетибизге өткөн студенттердин алгачкы каттоо иштеринде кол кабыш кылуу.
Аты жөнү: КУРТОГЛУ Мухаммед Рамазан
muhammed.kurtoglu@ manas.edu.kg
Кабинет: MERB-136
Тел: 54-19-42 Ички №:227
  

✉: 720044, Бишкек, КЫРГЫЗСТАН Тынчтык проспектиси 56          ☎: +996(312)54 19 42-46 Факс: +996(312)54 19 35   ©    КТМУ