Студенттик иштер бөлүмү


   Жеке маалыматтар

   Жасаган иштери
 Кызматы:    Программист

      • Студенттик иштер башкармалыгынын окуу-тарбиялык иштерин каттоо жана      көзөмөлдөө боюнча автоматташтырылган системасынан жооптуу кызматкер;
Аты жөнү: УЙЧУБЕК кызы Мээрим
meerim.uycubekkizi@manas.edu.kg
Кабинет №: İİBF-123
Тел: 49 27 86-94 Ички №:946
 Кызматы:    Оператор ПК

     • Башкармалыктын автоматташтырылган web системасынан жооптуу кызматкер.
Аты жөнү: ЭРАЛИЕВА Аида
aida.eralieva@manas.edu.kg
Кабинет: İİBF-123
Тел: 49 27 86-94 Ички №:946
 Кызматы:    Башкы Адис


     • Инженердик факультети жана Спорт факультетинин окуу-тарбиялык иштери боюнча      жооптуу кызматкер.
Аты жөнү:УСЕНБАЕВА Мадина
madina.usenbaeva@manas.edu.kg
Кабинет: İİBF-126
Тел: 49 27 86-94 Ички №:951
 Кызматы:    Инспектор     • Экономика жана башкаруу факультети, Табигый илимдер факультети жана Ветеринардык факультетинин окуу-тарбиялык иштери боюнча жооптуу кызматкер.
Аты жөнү: КАСЕНДЕЕВА Рахат
rahat.kasendeeva@manas.edu.kg
Кабинет: İİBF-126
Тел: 49 27 86-94 Ички №:951
 Кызматы:     Инспектор

      • Гуманитардык факультети жана Чет тилдер жогорку мектебинин окуу-тарбиялык      иштери боюнча жооптуу кызматкер.
Аты жөнү: АЛБАЙРАК Мехмет
mehmet.albayrak@manas.edu.kg
Кабинет: İİBF-124
Тел: 49 27 86-94 Ички №:949
 Кызматы:    Инспектор

     • Коммуникация факультетинин окуу-тарбиялык иштери боюнча жооптуу кызматкер.
Аты жөнү: БЕЙШЕНБЕКОВ Сүйөркул
suyorkul.beysenbekov@manas.edu.kg
Кабинет: İİBF-125
Тел: 49 27 86-94 Ички №:952
 Кызматы:    Инспектор

     • Туризм факультети жана Кесиптик жогорку
    мектебинин окуу-тарбиялык иштери боюнча жооптуу кызматкер.
Аты жөнү: ТОКТОНАЗАРОВ Кубат
kubat.toktonazarov@manas.edu.kg
Кабинет: İİBF-124
Тел: 49 27 86-94 Ички №:949
 Кызматы:  Келишим боюнча кызматкер

     • Теология факультети, Көркөм өнөр факультети жана Айыл чарба факультетинин окуу-тарбиялык иштери боюнча
    жооптуу кызматкер.
Аты жөнү: КУРТОГЛУ Мухаммед Рамазан
muhammed.kurtoglu@ manas.edu.kg
Кабинет: İİBF-124
Тел: 49 27 86-94 Ички №:949
  

✉: 720044, Бишкек, КЫРГЫЗСТАН Тынчтык проспектиси 56          ☎: +996(312)54 19 42-46 Факс: +996(312)54 19 35   ©    КТМУ