САБАК ТҮШҮНДҮРМӨСҮ
ОКУУ МӨӨНӨТҮ: ДАЯРДОО + 4 ЖЫЛ
ЖАЛПЫ КРЕДИТ САНЫ:
АДИСТИКТЕН ТЫШКАРЫ ТАНДОО САБАКТАРЫ (ADSD)
Сабактын коду Сабактын аты Сааттар
T П K
EĞT-201 ЖАЛПЫ ПСИХОЛОГИЯ  2 0 2
EĞT-401 ПЕДАГОГИКАЛЫК ПРАКТИКА  1 4 3
RDE-315 ОРУСЧА ЖАЗУУ КӨНДӨМДӨРҮН ӨСТҮРҮҮ  2 2 3
RDE-403 РИТОРИКА ЖАНА КӨРКӨМ ОКУУ  2 2 3
FLS-101 ГРЕК ФИЛОСОФИЯСЫ I  2 0 2
FLS-103 БАЙЫРКЫ ЧЫГЫШ ФИЛОСОФИЯСЫ  2 0 2
FLS-105 МИФОЛОГИЯ  2 0 2
FLS-107 ФИЛОСОФИЯГА КИРИШҮҮ  3 0 3
FLS-109 ИЛИМ ТАРЫХЫ  2 2 3
FLS-201 ОРТО КЫЛЫМ ЕВРОПА ФИЛОСОФИЯСЫ  3 0 3
FLS-203 ИСЛАМ ФИЛОСОФИЯСЫ  3 0 3
FLS-205 САЯСАТ ФИЛОСОФИЯСЫ  3 0 3
FLS-207 ЗАМАНБАП ЛОГИКА  2 2 3
FLS-209 ФИЛОСОФИЯНЫН НЕГИЗГИ ТҮШҮНҮКТӨРҮ  3 0 3
FLS-215 ТАРЫХ ФИЛОСОФИЯСЫ  3 0 3
FLS-301 АГАРТУУ ДООРУ ФИЛОСОФИЯСЫ  3 0 3
FLS-303 ЖАЛПЫ ТҮРК ФИЛОСОФИЯСЫ  2 0 2
FLS-305 КЫРГЫЗ ОЙЛОМ ТАРЫХЫ-I  2 0 2
FLS-307 КООМ ФИЛОСОФИЯСЫ  2 0 2
FLS-309 АХЛАК ФИЛОСОФИЯСЫ  3 0 3
FLS-311 МАДАНИЯТ ФИЛОСОФИЯСЫ  2 0 2
FLS-313 ФИЛОСОФИЯ ТАРЫХЫНЫН МЕТОДОЛОГИЯСЫ  2 2 3
FLS-319 УКУК ФИЛОСОФИЯСЫ  3 0 3
FLS-321 ФИЛОСОФИЯЛЫК АНТРОПОЛОГИЯ  3 0 3
FLS-401 ЗАМАНБАП ФИЛОСОФИЯ  3 0 3
FLS-403 ЗАМАНБАП ТҮРК ФИЛОСОФИЯСЫ  2 0 2
FLS-405 АКСИОЛОГИЯ  2 0 2
FLS-413 ЭКОЛОГИЯ ФИЛОСОФИЯСЫ  3 0 3
FLS-419 ГЕРМЕНЕВТИКА  3 0 3
EKN-305 ЭКОНОМИКАЛЫК СИСТЕМАЛАР  3 0 3
EKN-333 САЛАМАТТЫКТЫ САКТОО ЭКОНОМИКАСЫ  3 0 3
EKN-335 ШААРЛАР ЖАНА РЕГИОНДОР ЭКОНОМИКАСЫ  3 0 3
EKN-405 ЭКОНОМИКАЛЫК ИНТЕГРАЦИЯ ЖАНА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ  3 0 3
EKN-411 ТУРИЗМ ЭКОНОМИКАСЫ  3 0 3
EKN-461 ЭКОНОМИКАЛЫК ПРОГНОЗДОО  2 2 3
EKN-207 МИКРОЭКОНОМИКА  3 0 3
İŞL-229 ИШ КООПСУЗДУГУ  3 0 3
İŞL-301 ФИНАНСЫ ЖАНА КРЕДИТ  3 0 3
İŞL-337 СИСТЕМАЛЫК АНАЛИЗ  3 0 3
İŞL-431 ИШКЕРДҮҮЛҮК  3 0 3
İŞL-437 ДОЛБООРЛОРДУ БАШКАРУУ  3 0 3
İŞL-445 КАРЬЕРАНЫ БАШКАРУУ  3 0 3
ULS-349 ЭЛ АРАЛЫК АКТУАЛДУУ МАСЕЛЕЛЕРДИН АНАЛИЗИ  3 0 3
ULS-359 АДАМ УКУКТАРЫ  3 0 3
ULS-361 СССРДИН ТАРЫХЫ ЖАНА АНЫН КЫЙРОО ПРОЦЕССИ  3 0 3
ULS-453 БОРБОРДУК АЗИЯДА САЯСАТ ЖАНА КООМ  3 0 3
ULS-467 БОРБОРДУК АЗИЯНЫН КООПСУЗДУК ПРОБЛЕМАЛАРЫ  3 0 3
GZT-103 ЖУРНАЛИСТИКАНЫН ТАРЫХЫ  2 0 2
GZT-301 МЕДИА ЭКОНОМИКАСЫ Ж-А МЕНЕДЖМЕНТИ  2 0 2
GZT-313 САЯСИЙ КОММУНИКАЦИЯ  3 0 3
İLF-101 ЖАЗУУ ЖАНА ООЗЕКИ ТҮРҮНДӨ ТҮШҮНДҮРҮҮ  2 2 3
HİR-203 УЮМДУК Ж-А АДАМДАР АРАЛЫК КОММУНИКАЦИЯ  3 0 3
HİR-313 ИШ-ЧАРА ЖАНА ПРОТОКОЛ БАШКАРУУСУ  2 2 3
HİR-405 ЫНАНДЫРУУ ЫКМАЛАРЫ ЖАНА РИТОРИКА  3 0 3
RTS-207 ДҮЙНӨЛҮК КИНЕМАТОГРАФИЯ ТАРЫХЫ  3 0 3
RTS-307 СЦЕНАРИЙ I  3 0 3
RTS-313 РИТОРИКА  2 2 3
RTS-321 КОНСТИТУЦИЯЛЫК УКУКТАР Ж-А ЭРКИНДИКТЕР  3 0 3
İYD-405 ЭКИНЧИ ЧЕТ ТИЛ V  3 0 3
TRO-219 АНИМАЦИЯЛЫК Ж-А РЕКРЕАЦИЯЛЫК КЫЗМАТТАРЫН БАШКАРУУ  2 2 3
TRO-335 ТУРИЗМ ИШКАНАЛАРЫНДА САТУУ ИШТЕРИН БАШКАРУУ  3 0 3
TRO-437 ЫНАНДЫРУУ ЫКМАЛАРЫ ЖАНА РИТОРИКА  3 0 3
STR-233 ЭЛ АРАЛЫК ТУРИЗМ  3 0 3
STR-237 МИФОЛОГИЯ  3 0 3
STR-337 ИСКУССТВО ТАРЫХЫ  3 0 3
STR-339 ОРТО АЗИЯ МАДАНИЯТЫ  3 0 3
STR-441 ЖЕРГИЛИКТҮҮ КОЛ ӨНӨРЧҮЛҮК  3 0 3
Yİİ-215 БАР Ж-А СУУСУНДУКТАР КЫЗМАТТАРЫН БАШКАРУУСУ  2 2 3
Yİİ-217 ШАРАП МАДАНИЯТЫ  2 2 3
Yİİ-331 ӨЗГӨЧӨ КООМДУК ТАМАК АШ ӨНДҮРҮШҮ ЖАНА ТЕХНОЛОГИЯСЫ  2 2 3
Yİİ-335 ОРТО АЗИЯ АШКАНАСЫ  2 2 3
Yİİ-439 ӨЛЧӨМ ТААНУУ, СТАНДАРТТАШТЫРУУ ЖАНА ТАСТЫКТАШТЫРУУ  3 0 3
BSÖ-309 ОКУТУУДА ПЛАНДАШТЫРУУ ЖАНА БААЛОО  1 2 2
BSA-225 СПОРТТУК ЖАРЫШТАРДЫН АНАЛИЗИ  2 0 2
RES-327 БАСМА ЫКМАЛАРЫ  2 2 3
GRF-325 ЖАРНАК ГРАФИКАСЫ II  2 2 3
GRF-429 МОНУМЕНТАЛДЫК ЖИВОПИСЬ  2 2 3
MÜZ-319 АСПАПТА ИНДИВИДУАЛДУУ ОЙНООНУ ҮЙРӨНҮҮ III  1 2 2
DİB-221 КООМДУК МАСЕЛЕЛЕР ЖАНА ДИН  2 0 2
DİB-223 КУРАНЫ КАРИМ ЖАНА КӨРКӨМ ОКУУ I  2 0 2
DİB-311 ДИНИЙ ЭКСТРЕМИЗМ ЖАНА ТЕРРОРИЗМ  2 0 2
DİB-325 ТАФСИР ТЕКСТТЕРИ I  2 0 2
DİB-411 ИСЛАМ АДЕП-АХЛАКЫ  2 0 2
DİB-417 КЫРГЫЗСТАНДА ДИНИЙ ЖАШОО  2 0 2
İSB-319 КУРАН СЕМАНТИКАСЫ  2 0 2
İSB-333 ИСЛАМ УКУГУ ТЕКСТТЕРИ  2 0 2
İSB-413 КУРАНДЫН ЖАҢЫЧА ЧЕЧМЕЛИНИШИ  2 0 2
İSB-429 ЗАМАНЫБЫЗДАГЫ ФЫКХИЙ МАСЕЛЕЛЕР  2 0 2
İSB-441 ХАДИС ТЕКСТТЕРИ  2 0 2
MHS-239 МАРКЕТИНГ  3 0 3
FEN-111 ФИЗИКА  3 0 3

✉: 720044, Бишкек, КЫРГЫЗСТАН Тынчтык проспектиси 56          ☎: +996(312)54 19 42-46 Факс: +996(312)54 19 35   ©    КТМУ