САБАК ПРОГРАММАСЫ-2018
САБАК ПРОГРАММАСЫ-2022
САБАК ТҮШҮНДҮРМӨСҮ
ОКУУ МӨӨНӨТҮ: ДАЯРДОО + 4 ЖЫЛ
ЖАЛПЫ КРЕДИТ САНЫ:
АДИСТИКТЕН ТЫШКАРЫ ТАНДОО САБАКТАРЫ (ADSD)
Сабактын коду Сабактын аты Сааттар
T П K
EKN-309 ЭКОНОМИКАЛЫК СИСТЕМАЛАР  3 0 3
EKN-315 САЛАМАТТЫКТЫ САКТОО ЭКОНОМИКАСЫ  3 0 3
EKN-317 ШААРЛАР ЖАНА РЕГИОНДОР ЭКОНОМИКАСЫ  3 0 3
EKN-415 ОРТО АЗИЯ ЭКОНОМИКАСЫ  3 0 3
EKN-419 ЭКОНОМИКАЛЫК ИНТЕГРАЦИЯ ЖАНА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ  3 0 3
ISL-307 УЮМДУК ЖҮРҮШ-ТУРУШ  3 0 3
ISL-401 СТРАТЕГИЯЛЫК МЕНЕДЖМЕНТ  3 0 3
ISL-403 ИШКЕРДҮҮЛҮК  3 0 3
ISL-415 ЭЛ АРАЛЫК МАРКЕТИНГ  3 0 3
ULS-311 АДАМ УКУКТАРЫ  3 0 3
ULS-323 БОРБОРДУК АЗИЯ ЖАНА КАВКАЗДА КООМ ЖАНА САЯСАТ  3 0 3
ULS-413 САЯСИЙ ГЕОГРАФИЯ ЖАНА ГЕОСАЯСАТ  3 0 3
FIN-311 МАМЛЕКЕТТИК ФИНАНСЫ  3 0 3
FIN-413 КРЕДИТТИК АНАЛИЗ  3 0 3
ISL-321 БАШКАРУУ ЖАНА УЮШТУРУУ  3 0 3
GZT-353 МЕДИА ЖАНА ТЕРРОРИЗМ  3 0 3
GZT-427 КООМДУК ДИПЛОМАТИЯ ЖАНА ЖУРНАЛИСТИКА  3 0 3
HIR-405 ЫНАНДЫРУУ ЫКМАЛАРЫ ЖАНА РИТОРИКА  3 0 3
HIR-459 УЮМДУК ЖАНА АДАМДАР АРАЛЫК КОММУНИКАЦИЯ  3 0 3
RTS-317 ДҮЙНӨЛҮК АДАБИЯТ ТАРЫХЫ  3 0 3
RTS-343 САНАРИП ФОТОГРАФИЯНЫН ТЕХНИКАЛАРЫ  2 2 3
RTS-405 МАСС-МЕДИА Ж-А ГЕНДЕРДИК ПРОБЛЕМА  2 2 3
RTS-423 ТЕЛЕ АЛЫП БАРУУЧУЛУК  2 2 3
TOI-207 АТАЙЫН КАРДАР КЫЗМАТТАРЫ  2 0 2
TOI-209 ТҮРК АШКАНА МАДАНИЯТЫ  2 0 2
TRO-332 ТУРИЗМДЕ ДИЗАЙН ЖАНА ДЕКОРАЦИЯ  2 0 2
TRO-336 ТУРИЗМ ИШКАНАЛАРЫНДА САТУУ ИШТЕРИН БАШКАРУУ  2 0 2
TRO-337 ЭФФЕКТИВДҮҮ СҮЙЛЮШҮҮ ЖАНА РИТОРИКА  2 0 2
TRO-341 КООМЧУЛУК МЕНЕН БАЙЛАНЫШ  2 0 2
TRO-406 ПРОТОКОЛ КЫЗМАТТАРЫН УЮШТУРУУ  2 0 2
TRO-416 ТУРИЗМДЕ ТААНЫТУУ  2 0 2
TRO-441 ЖАРМАНКЕ ЖАНА КОНГРЕССТЕРДИ УЮШТУРУУ  2 0 2
TRO-443 ТУРИЗМДЕ КРИЗИСТИ БАШКАРУУ  2 0 2
STR-237 ТУРИЗМДЕГИ ТРАНСПОРТТУК СИСТЕМАЛАР  2 0 2
STR-245 МИФОЛОГИЯ  2 0 2
STR-317 КЫРГЫЗСТАНДЫН ФЛОРАСЫ ЖАНА ФАУНАСЫ  2 0 2
STR-337 ИСКУССТВО ТАРЫХЫ  2 0 2
STR-341 КЫРГЫЗ ФОЛЬКЛОРУ  2 0 2
STR-447 АТ ТУРИЗМИ  1 2 2
STR-449 ЭТНОГРАФИЯ  2 0 2
STR-457 ЖЕРГИЛИКТҮҮ КОЛ ЮНЮРЧҮЛҮК  2 0 2
GMS-211 ТАМАК-АШ ГЕОГРАФИЯСЫ  2 0 2
GMS-213 КӨРКӨМ ӨНӨР НЕГИЗДЕРИ  2 0 2
GMS-303 БАР ЖАНА СУУСУНДУКТАР КЫЗМАТЫН БАШКАРУУ  1 2 2
GMS-305 МЕНЮНУ БАШКАРУУ  2 0 2
GMS-315 ТАМАКТАНУУ МАДАНИЯТЫ ЖАНА МЕДИА  2 0 2
GMS-317 ИШКАНАНЫ ТААНЫТУУ ЖАНА РЕКЛАМА  2 0 2
GMS-407 ГАСТРОНОМИЯЛЫК ДИЗАЙН  1 2 2
GMS-409 ТАМАК-АШ СТИЛИСТИКАСЫ ЖАНА ФОТОГРАФИЯ  1 2 2
GMS-411 ДААРЫЛОО-ПРОФИЛАКТИКАЛЫК ТАМАКТАНУУ  1 2 2
GMS-413 ОРГАНОЛЕПТИКАЛЫК АНАЛИЗ  1 2 2
BSO-311 ОКУТУУДА ПЛАНДАШТЫРУУ ЖАНА БААЛОО  1 2 2
BSA-403 СПОРТТУК МАШЫГУУНУ БАШКАРУУ  2 0 2
RES-325 САХНАНЫ ЖАСАЛГАЛОО  2 2 3
RES-329 ҮЧ ЮЛЧЮМДҮҮ ДИЗАЙН  2 2 3
GRF-323 ГРАВЮРА  1 2 2
GRF-425 МОНУМЕНТАЛДЫК ЖИВОПИСЬ  1 2 2
TIY-431 МАДАНИЙ ИШ-ЧАРАЛАРДЫ ПЛАНДОО ЖАНА УЮШТУРУУ  2 0 2
MUZ-421 ЭСТЕТИКА ЖАНА ИСКУССТВО ТЕОРИЯСЫ  2 0 2
DIB-331 САЛЫШТЫРМАЛУУ ДИНДЕР ТАРЫХЫ  2 0 2
DIB-423 КЫРГЫЗСТАНДАГЫ ДИНИЙ АБАЛ  2 0 2
ISB-331 ТҮРК ИСЛАМ ПИКИР ТАРЫХЫ  2 0 2
ISB-429 ЗАМАНЫБЫЗДАГЫ ФЫКХИЙ МАСЕЛЕЛЕР  2 0 2
ISB-431 АРАП ТИЛИНИН СТИЛИСТИКАСЫ I  2 0 2
BRY-202 КЕСИПТИК ЭТИКА  3 0 3
MHS-221 ЧАРБАЛЫК ИШМЕРДИКТИ ТАЛДОО  3 0 3
INS-203 ИШ САЛАМАТТЫГЫ ЖАНА КООПСУЗДУГУ  3 0 3
BLG-221 КОМПЬЮТЕРДИК ГРАФИКА ЖАНА АНИМАЦИЯ - I  3 0 3
TDV-301 ТҮРК ДҮЙНӨСҮНҮН САНАРИП ЖАРАНДЫГЫ  3 0 3

✉: 720044, Бишкек, КЫРГЫЗСТАН Тынчтык проспектиси 56          ☎: +996(312)54 19 42-46 Факс: +996(312)54 19 35   ©    КТМУ