САБАК ТҮШҮНДҮРМӨСҮ
ОКУУ МӨӨНӨТҮ: ДАЯРДОО + 4 ЖЫЛ
ЖАЛПЫ КРЕДИТ САНЫ:
АДИСТИКТЕН ТЫШКАРЫ ТАНДОО САБАКТАРЫ (ADSD)
Сабактын коду Сабактын аты Сааттар
T П K
EĞT-201 ЖАЛПЫ ПСИХОЛОГИЯ  2 0 2
EĞT-401.01 ПЕДАГОГИКАЛЫК ПРАКТИКА  1 4 3
EĞT-401.02 ПЕДАГОГИКАЛЫК ПРАКТИКА  1 4 3
EĞT-401.03 ПЕДАГОГИКАЛЫК ПРАКТИКА  1 4 3
FLS-203 ИСЛАМ ФИЛОСОФИЯСЫ  3 0 3
FLS-205 САЯСАТ ФИЛОСОФИЯСЫ  3 0 3
FLS-209 ФИЛОСОФИЯНЫН НЕГИЗГИ ТҮШҮНҮКТӨРҮ  3 0 3
FLS-215 ТАРЫХ ФИЛОСОФИЯСЫ  3 0 3
FLS-309 АХЛАК ФИЛОСОФИЯСЫ  3 0 3
FLS-319 УКУК ФИЛОСОФИЯСЫ  3 0 3
FLS-321 ФИЛОСОФИЯЛЫК АНТРОПОЛОГИЯ  3 0 3
FLS-411 ЗАМАНБАП ДИН ФИЛОСОФИЯСЫ  3 0 3
FLS-413 ЭКОЛОГИЯ ФИЛОСОФИЯСЫ  3 0 3
FLS-419 ГЕРМЕНЕВТИКА  3 0 3
EKN-305 ЭКОНОМИКАЛЫК СИСТЕМАЛАР  3 0 3
EKN-333 САЛАМАТТЫКТЫ САКТОО ЭКОНОМИКАСЫ  3 0 3
EKN-335 ШААРЛАР ЖАНА РЕГИОНДОР ЭКОНОМИКАСЫ  3 0 3
EKN-411 ТУРИЗМ ЭКОНОМИКАСЫ  3 0 3
EKN-461 ЭКОНОМИКАЛЫК ПРОГНОЗДОО  2 2 3
İŞL-229 ИШ КООПСУЗДУГУ  3 0 3
İŞL-337 СИСТЕМАЛЫК АНАЛИЗ  3 0 3
İŞL-415 МАРКЕТИНГДИК ИЗИЛДӨӨ  3 0 3
İŞL-421 СТРАТЕГИЯЛЫК МЕНЕДЖМЕНТ  3 0 3
İŞL-431 ИШКЕРДҮҮЛҮК  3 0 3
ULS-349 ЭЛ АРАЛЫК АКТУАЛДУУ МАСЕЛЕЛЕРДИН АНАЛИЗИ  3 0 3
ULS-367 ДИПЛОМАТИЯ ТАРЫХЫ  3 0 3
ULS-453 БОРБОРДУК АЗИЯДА САЯСАТ ЖАНА КООМ  3 0 3
ULS-463 САЯСИЙ ГЕОГРАФИЯ ЖАНА ГЕОСАЯСАТ  3 0 3
FİN-321 МАМЛЕКЕТТИК ФИНАНСЫ  3 0 3
FİN-409 ИНВЕСТИЦИЯЛЫК ДОЛБООРЛОР  3 0 3
FİN-413 БЮДЖЕТТИК ТЕОРИЯ ЖАНА САЯСАТ  3 0 3
FİN-415 САЛЫК УКУГУ  3 0 3
GZT-353 МЕДИА ЖАНА ТЕРРОРИЗМ  3 0 3
GZT-359 ТЕКСТ Ж-А КОММЕНТАРИЙЛЕР  3 0 3
GZT-421 ООЗЕКИ ТАРЫХ  2 2 3
HİR-313 ИШ-ЧАРА ЖАНА ПРОТОКОЛ БАШКАРУУСУ  2 2 3
HİR-405 ЫНАНДЫРУУ ЫКМАЛАРЫ ЖАНА РИТОРИКА  3 0 3
RTS-315 РЕПОРТАЖДЫН ЫКМАЛАРЫ  2 2 3
RTS-317 ДҮЙНӨЛҮК АДАБИЯТТЫН ТАРЫХЫ  3 0 3
RTS-405 ГЕНДЕРДИК ПРОБЛЕМА ЖАНА ММК  3 0 3
RTS-409 РАДИО ТВ-ДА ДИКТОРЛУК ЧЕБЕРЧИЛИК  2 2 3
RTS-413 АДАБИЙ АГЫМДАР  3 0 3
TRO-219 АНИМАЦИЯЛЫК Ж-А РЕКРЕАЦИЯЛЫК КЫЗМАТТАРЫН БАШКАРУУ  2 2 3
TRO-221 ТУРИЗМДЕ ЭТИКА  3 0 3
TRO-335 ТУРИЗМ ИШКАНАЛАРЫНДА САТУУ ИШТЕРИН БАШКАРУУ  3 0 3
TRO-435 ИННОВАЦИЯЛЫК БАШКАРУУ ЖАНА ЧЫГАРМАЧЫЛЫК.  3 0 3
TRO-437 ЫНАНДЫРУУ ЫКМАЛАРЫ ЖАНА РИТОРИКА  3 0 3
STR-235 КОНГРЕСС ТУРИЗМИ  3 0 3
STR-237 МИФОЛОГИЯ  3 0 3
STR-337 ИСКУССТВО ТАРЫХЫ  3 0 3
STR-341 КЫРГЫЗ ФОЛЬКЛОРУ  3 0 3
STR-441 ЖЕРГИЛИКТҮҮ КОЛ ӨНӨРЧҮЛҮК  3 0 3
STR-445 ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГИ  3 0 3
Yİİ-215 БАР Ж-А СУУСУНДУКТАР КЫЗМАТТАРЫН БАШКАРУУСУ  2 2 3
Yİİ-217 ШАРАП МАДАНИЯТЫ  2 2 3
Yİİ-331 ӨЗГӨЧӨ КООМДУК ТАМАК АШ ӨНДҮРҮШҮ ЖАНА ТЕХНОЛОГИЯСЫ  2 2 3
Yİİ-335 ОРТО АЗИЯ АШКАНАСЫ  2 2 3
Yİİ-437 ТАМАКТАНУУ МАДАНИЯТЫ ЖАНА МЕДИА  2 2 3
Yİİ-439 ӨЛЧӨМ ТААНУУ, СТАНДАРТТАШТЫРУУ ЖАНА ТАСТЫКТАШТЫРУУ  3 0 3
BSÖ-309 ОКУТУУДА ПЛАНДАШТЫРУУ ЖАНА БААЛОО  1 2 2
BSA-225 СПОРТТУК ЖАРЫШТАРДЫН АНАЛИЗИ  2 0 2
UME-137 КОМПЬЮТЕР ГРАФИКАСЫ  2 2 3
BIO-103 ЖАЛПЫ БОТАНИКА  2 2 3
MAT-135 СЫЗЫКТУУ АЛГЕБРА I  2 2 3
MAT-137 МАТЕМАТИКАЛЫК ЛОГИКА ЖАНА ДИСКРЕТТИК МАТЕМАТИКА  3 2 4
UME-239 КАРЖЫ МАТЕМАТИКАСЫ  2 2 3
UME-343 WEB КОЛДОНМОЛОРДУ ИШТЕП ЧЫГУУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ  3 0 3
UME-345 КОЛДОНМО СТАТИСТИК. Ж-А БЕРИЛИШТЕРДИ АНАЛИЗД. МЕТОДДОРУ  3 0 3
MAT-235 ЫКТЫМАЛДУУЛУК ТЕОРИЯСЫ  2 2 3
MAT-405 ОЮНДАР ТЕОРИЯСЫ ЖАНА АМАЛДАРДЫ ИЗИЛДӨӨ  3 0 3
RES-327 БАСМА ЫКМАЛАРЫ  2 2 3
GRF-325 ЖАРНАК ГРАФИКАСЫ II  2 2 3
GRF-429 МОНУМЕНТАЛДЫК ЖИВОПИСЬ  2 2 3
MÜZ-319.01 АСПАПТА ИНДИВИДУАЛДУУ ОЙНООНУ ҮЙРӨНҮҮ III  1 2 2
MÜZ-319.02 АСПАПТА ИНДИВИДУАЛДУУ ОЙНООНУ ҮЙРӨНҮҮ III  1 2 2
MÜZ-319.03 АСПАПТА ИНДИВИДУАЛДУУ ОЙНООНУ ҮЙРӨНҮҮ III  1 2 2
DİB-417 КЫРГЫЗСТАНДА ДИНИЙ ЖАШОО  2 0 2
İSB-429 ЗАМАНЫБЫЗДАГЫ ФЫКХИЙ МАСЕЛЕЛЕР  2 0 2
İSB-441 ХАДИС ТЕКСТТЕРИ  2 0 2

✉: 720044, Бишкек, КЫРГЫЗСТАН Тынчтык проспектиси 56          ☎: +996(312)54 19 42-46 Факс: +996(312)54 19 35   ©    КТМУ