Студенттик иштер бөлүмү

 Кызматы: Бөлүм башчысы
Аты жөнү: Гүнхан КАЙХАН
gunhan.kayhan@manas.edu.kg
Кабинет №: İİBF-123
Тел: 49 27 86-94 Ички №:946

Студенттик бөлүм мүдүрлүгү

Студент жана бүтүрүүчү координаторлугу мүдүрлүгү
 Кызматы: Мүдүр
Аты жөнү: Муратбек САРДАРБЕКОВ
murat.sardarbekov@manas.edu.kg
Кабинет №: İİBF-124
Тел: 49 27 86/94 Ички №:950
 Кызматы: Мүдүр
Аты жөнү: Кыял ТУРДАКУНОВА
kiyal.turdakunova@manas.edu.kg
Кабинет №: MERB-110
Тел: 54 19 41 Ички №:160

✉: 720044, Бишкек, КЫРГЫЗСТАН Тынчтык проспектиси 56          ☎: +996(312)54 19 42-46 Факс: +996(312)54 19 35   ©    КТМУ