2022-2023 окуу жылы Күзгү семестр / Жазгы семестр
    2021-2022 окуу жылы Күзгү семестр / Жазгы семестр
    2020-2021 окуу жылы Күзгү семестр / Жазгы семестр
    2019-2020 окуу жылы Күзгү семестр / Жазгы семестр
    2018-2019 окуу жылы Күзгү семестр / Жазгы семестр
    2017-2018 окуу жылы Күзгү семестр / Жазгы семестр
    2016-2017 окуу жылы Күзгү семестр /Жазгы семестр
    2015-2016 окуу жылы Күзгү семестр /Жазгы семестр
    2014-2015 окуу жылы Күзгү семестр /Жазгы семестр
    2013-2014 окуу жылы Күзгү семестр /Жазгы семестр
    2012-2013 окуу жылы Күзгү семестр /Жазгы семестр
    2011-2012 окуу жылы Күзгү семестр /Жазгы семестр
    2010-2011 окуу жылы Күзгү семестр /Жазгы семестр
    2009-2010 окуу жылы Күзгү семестр /Жазгы семестр
    2008-2009 окуу жылы Күзгү семестр /Жазгы семестр
    2007-2008 окуу жылы Күзгү семестр /Жазгы семестр
    2006-2007 окуу жылы Күзгү семестр /Жазгы семестр

ДүйШаШеБеЖуИшЖеmanasBIS

✉: 720044, Бишкек, КЫРГЫЗСТАН Тынчтык проспектиси 56          ☎: +996(312)54 19 42-46 Факс: +996(312)54 19 35   ©    КТМУ