2019-2020 Даярдоо курсунун окуу календары
    2019-2020 Бакалаврдын окуу календары
    2019-2020 Туризм жана Мейманкана иштетүү ЖМ жана (КЖМ) Туризм програмасы боюнча окуу календары
    2019-2020 Мугалимдик сетификат программасынын окуу календары
    2019-2020 Окуу календарындагы расмий эс алуу күндөрү
    2019-2020 Магистратуранын окуу календары

    2018-2019 Даярдоо курсунун окуу календары
    2018-2019 Бакалаврдын окуу календары
    2018-2019 Туризм жана Мейманкана иштетүү ЖМ, Синхрондук котормо бөлүмдөрү жана (КЖМ) Туризм програмасы окуу календары
    2018-2019 Окуу календарындагы расмий эс алуу күндөрү
    2018-2019 Магистратуранын окуу календары


    2017-2018 Даярдоо курсунун окуу календары
    2017-2018 Бакалаврдын окуу календары
    2017-2018 Туризм жана Мейманкана иштетүү ЖМ, Синхрондук котормо бөлүмдөрү жана (КЖМ) Туризм програмасы окуу календары
    2017-2018 Окуу календарындагы расмий эс алуу күндөрү
    2017-2018 Магистратуранын окуу календары

    2016-2017 Даярдоо курстун окуу календары
    2016-2017 Бакалаврдын окуу календары
    2016-2017 Туризм жана Мейманкана иштетүү ЖМ, Синхрондук котормо бөлүмдөрү жана (КЖМ) Туризм програмасы окуу календары
    2016-2017 Окуу календарындагы эс алуу күндөрү

    2015-2016 Даярдоо курстун окуу календары
    2015-2016 Бакалаврдын окуу календары
    2015-2016 Туризм жана Мейманкана иштетүү ЖМ, Синхрондук котормо бөлүмдөрү жана (КЖМ) Туризм програмасы окуу календары
    2015-2016 Окуу календарындагы эс алуу күндөрү
    2015-2016 Магистратуранын окуу календары

    2014-2015 Даярдоо курстун окуу календары
    2014-2015 Бакалаврдын окуу календары
    2014-2015 Туризм жана Мейманкана иштетүү ЖМ, Синхрондук котормо бөлүмдөрү жана (КЖМ) Туризм програмасы окуу календары
    2014-2015 Окуу календарындагы эс алуу күндөрү
    2014-2015 Магистратуранын окуу календары

    2013-2014 Даярдоо курстун окуу календары
    2013-2014 Бакалаврдын окуу календары
    2013-2014 Туризм жана Мейманкана иштетүү ЖМ жана (КЖМ) Туризм програмасы окуу календары
    2013-2014 Синхрондук котормочулук бөлүмүнүн окуу календары
    2013-2014 Окуу календарындагы эс алуу күндөрү

    2012-2013 Даярдоо курстун окуу календары
    2012-2013 Бакалаврдын окуу календары
    2012-2013 Туризм жана Мейманкана иштетүү ЖМ жана (КЖМ) Туризм програмасы окуу календары
    2012-2013 Синхрондук котормочулук бөлүмүнүн окуу календары
    2012-2013 Окуу календарындагы эс алуу күндөрү
    2012-2013 Магистратуранын окуу календары

    2011-2012 Даярдоо курстун окуу календары
    2011-2012 Бакалаврдын окуу календары
    2011-2012 Туризм жана Мейманкана иштетүү ЖМ жана (КЖМ) Туризм програмасы окуу календары
    2011-2012 Окуу календарындагы эс алуу күндөрү

    2010-2011 Даярдоо курстун окуу календары
    2010-2011 Бакалаврдын окуу календары

    2009-2010 Жылынын окуу календары

    2008-2009 Жылынын окуу календары

    2007-2008 Жылынын окуу календары

ДүйШаШеБеЖуИшЖе

manasBIS

✉: 720044, Бишкек, КЫРГЫЗСТАН Тынчтык проспектиси 56          ☎: +996(312)54 19 42-46 Факс: +996(312)54 19 35   ©    КТМУ