ЖОБОЛОР

    Кыргыз-түрк «Mанас» университетинин ветеринария факультетинин интернатура         программасын ишке ашыруу жөнүндө жобосу
     Туризм жана Мейманкана иштетүү Жогорку мектебинин практика боюнча жобосу
    Докторантура программасын ишке ашыруу боюнча жобосу
    Докторантура программасы боюнча чет өлкөдө илимий-изилдөөчүлүк         практиканы ишке ашыруу жөнүндө жобосу
    Академиялык жетекчилик тууралуу жобосу
    Университетинин артыкчылык берилген багыттарында стипендия ыйгарылуучу         докторантура программасынын жобосу
    Магистратура программасы боюнча жобосу
    Сынакты өткөрүү жобосу
    Түз жана кыйыр которулуу боюнча жобосу
     Диплом,Сертификат,Дипломдун дубликаты, Мугалимдик Сертификаттын ордуна жарактуу документ алуунун жолу жана негиздерине тиешелүү жобосу
    Студенттик жатаканалар тууралуу жобосу
    Студенттик кеңеш жана студенттик клубдар боюнча жобосу
    Студентти кабыл алуу жана жайгаштыруу борборунун жобосу
    Кошумча адистик берүү программасы тууралуу жобосу
    Кош адистик берүү программасы тууралуу жобосу
    Дипломдук ишти жазуу жобосу
ДүйШаШеБеЖуИшЖеmanasBIS


✉: 720044, Бишкек, КЫРГЫЗСТАН Тынчтык проспектиси 56          ☎: +996(312)54 19 42-46 Факс: +996(312)54 19 35   ©    КТМУ