2022-2023 окуу жылы

    Бирдин айынын стипендия тизмеси
    Үчтүн айынын стипендия тизмеси
    Бештин айынын стипендия тизмеси
    Жетинин айынын стипендия тизмеси
    Стипендия тууралуу инструкциясы

ДүйШаШеБеЖуИшЖе

manasBIS

✉: 720044, Бишкек, КЫРГЫЗСТАН Тынчтык проспектиси 56          ☎: +996(312)54 19 42-46 Факс: +996(312)54 19 35   ©    КТМУ