1995 жылы негизделип, 1997-жылдан баштап билим бере баштаган  Кыргыз-Түрк  "Манас"  Университети,  азыркы  учурда  9 факультет,  3  жогорку  мектеп,  1  кесиптик  жогорку мектеп жана 2 институт менен иш алып барат.

Студенттик  Бөлүм,  студентти  кабыл  алуудан  баштап,  университетти  бүтүргөнгө  чейинки жана кийинки  бардык иш-терин маалымат технологияларын колдонуп тез, туура жана так жүргүзөт.


Жарыялар
  • 2018-2019-окуу жылына тийиштүү Студенттик билеттерде жайгашкан голограммалар Студенттик бөлүмдө берилип жатат. 18/10/2018
  • 2018-2019-окуу жылында Студенттик өкүл жана Студенттик кеңешти шайлоо күндөрү. 05/10/2018
  • Кошумча квоталарга алынган студенттерге кулактандыруу(YKS-2018)! 03/10/2018

  • ✉: 720044, Бишкек, КЫРГЫЗСТАН Тынчтык проспектиси 56          ☎: +996(312)54 19 42-46 Факс: +996(312)54 19 35   ©    КТМУ