1995 жылы негизделип, 1997-жылдан баштап билим бере баштаган  Кыргыз-Түрк  "Манас"  Университети,  азыркы  учурда  9 факультет,  3  жогорку  мектеп,  1  кесиптик  жогорку мектеп жана 2 институт менен иш алып барат.

Студенттик  Бөлүм,  студентти  кабыл  алуудан  баштап,  университетти  бүтүргөнгө  чейинки жана кийинки  бардык иш-терин маалымат технологияларын колдонуп тез, туура жана так жүргүзөт.


Жарыялар
  • Университетке катталуу боюнча абитуриенттерге кулактандыруу. 13/07/2018
  • Ата-Мекен тарыхы боюнча мамлекеттик сынак: Кыргызстан жана Түркия Республикасынын тарыхы 07/06/2018
  • 2018-2019 окуу жылындагы студенттин вертикалдык жана горизонталдык академиялык мобилдүүлүгү боюнча квоталары. 23/05/2018
  • Түркия Республикасынын жарандары болгон бүтүрүүчүлөргө кулактандыруу! 16/05/2018  • ✉: 720044, Бишкек, КЫРГЫЗСТАН Тынчтык проспектиси 56          ☎: +996(312)54 19 42-46 Факс: +996(312)54 19 35   ©    КТМУ