1995 жылы негизделип, 1997-жылдан баштап билим бере баштаган  Кыргыз-Түрк  "Манас"  Университети,  азыркы  учурда  9 факультет,  3  жогорку  мектеп,  1  кесиптик  жогорку мектеп жана 2 институт менен иш алып барат.

Студенттик  Бөлүм,  студентти  кабыл  алуудан  баштап,  университетти  бүтүргөнгө  чейинки жана кийинки  бардык иш-терин маалымат технологияларын колдонуп тез, туура жана так жүргүзөт.


Жарыялар
 • Транскрипт жана Студенттик маалымкат
  *   Жеке өзүңүз кайрылганыңызда 1(бир) иш күнүнөн кийин
  * Интернеттен кайрылганыңызда системада көрсөтүлгөн мөөнөт ичинде берилет.
 • Студенттик иштер боюнча web автоматташтырылган программалык жабдуусунда колдонулуп келе жаткан маалымат системаларынын субдомендери өзгөрдү! 16/09/2019
 • Бүтүрүүчү студенттерге маалымат(Кыргызстан тарыхы мамлекеттик сынагы тууралуу) 01/07/2019
 • 2019-2020 окуу жылынан баштап Гуманитардык Факультетинин Чыгыш Тилдери(Орус тили жана Адабияты) бөлүмүндө кошумча адистик ачылат. 07/06/2019
 •   Келе Жаткан Маанилүү Күндөр
      Башталуу дата       Бүтүү дата       Иш-чаралар
  26 Ноябрь
  2019
  Ара сынактардын баалары
  нын системага киргизүүнүн
  акыркы күнү (Мугалимдик сертификат программасы)
  26 Декабрь
  2019
  Ара сынактардын баалары
  нын системага киргизүүнүн
  акыркы күнү (Бакалавр,
  TМИЖМ, Магистратура)
  27 Декабрь
  2019
  Сабактардын бүтүшү (Даярдоо,ТМИЖМ,Бакалавр)
  27 Декабрь
  2019
  Магистрдык иш боюнча отчетту тапшыруунун акыркы күнү(Магистратура)
    
    Коноктордун саны
  html counterсчетчик посетителей сайта
  ✉: 720044, Бишкек, КЫРГЫЗСТАН Тынчтык проспектиси 56          ☎: +996(312)54 19 42-46 Факс: +996(312)54 19 35   ©    КТМУ