1995 жылы негизделип, 1997-жылдан баштап билим бере баштаган  Кыргыз-Түрк  "Манас"  Университети,  азыркы  учурда  9 факультет,  3  жогорку  мектеп,  1  кесиптик  жогорку мектеп жана 2 институт менен иш алып барат.

Студенттик  Бөлүм,  студентти  кабыл  алуудан  баштап,  университетти  бүтүргөнгө  чейинки жана кийинки  бардык иш-терин маалымат технологияларын колдонуп тез, туура жана так жүргүзөт.


Жарыялар
  • Транскрипт жана Студенттик маалымкат
    *   Жеке өзүңүз кайрылганыңызда 1(бир) иш күнүнөн кийин
    * Интернеттен кайрылганыңызда системада көрсөтүлгөн мөөнөт ичинде берилет.
  • Урматтуу студенттер! 2020-жылдын 9-апрелине чейин студенттик маалымкаттардын тапшырыгы (заказ) бир гана obis.manas.edu.kg интернет баракчасы аркылуу кабыл алынат! 18/03/2020
  • 16.01-01.03.2020 даталар аралыгында студенттик билетти кайрадан жасатуу үчүн арыз таштагандардын билеттери таратылууда. Тизмеден аты-жөнүнүздү караныз!! 10/03/2020


  • ✉: 720044, Бишкек, КЫРГЫЗСТАН Тынчтык проспектиси 56          ☎: +996(312)54 19 42-46 Факс: +996(312)54 19 35   ©    КТМУ