1995 жылы негизделип, 1997-жылдан баштап билим бере баштаган  Кыргыз-Түрк  "Манас"  Университети,  азыркы  учурда  9 факультет,  3  жогорку  мектеп,  1  кесиптик  жогорку мектеп жана 2 институт менен иш алып барат.

Студенттик  Бөлүм,  студентти  кабыл  алуудан  баштап,  университетти  бүтүргөнгө  чейинки жана кийинки  бардык иш-терин маалымат технологияларын колдонуп тез, туура жана так жүргүзөт.


Жарыя & маанилүү иш-чаралар
  • Транскрипт жана Студенттик маалымкат
    *   Жеке өзүңүз кайрылганыңызда 1(бир) иш күнүнөн кийин
    * Интернеттен кайрылганыңызда системада көрсөтүлгөн мөөнөт ичинде берилет.
  • "25-апрель 2021 - Manas ÖSYM Чет тилди билүү деңгээлин аныктоо экзаменине каттоо. 16/04/2021
  • Алмашуу программасына катышууну каалаган студенттердин арызы - Университеттин Аткаруу Кеңеши аныктаган күндөрдүн аралыгында кабыл алынат. 27/01/2021
  • Кечиктирилген каттоонун чечимдерин ректоратка тапшыруу - Курстарды кошуу жана жок кылуу мезгилине чейин. 27/01/2021


  • ✉: 720044, Бишкек, КЫРГЫЗСТАН Тынчтык проспектиси 56          ☎: +996(312)54 19 42-46 Факс: +996(312)54 19 35   ©    КТМУ