2022-2023 Бакалавр үчүн квоталар тууралуу маалымат форму
    2022-2023 окуу жылы(Yatay ve Dikey Geçiş) маалымат форму

    2021-2022 Бакалавр үчүн квоталар тууралуу маалымат форму
    2021-2022 Магистратура үчүн квоталар тууралуу маалымат форму
    2021-2022 окуу жылы(Yatay ve Dikey Geçiş) маалымат форму

    2020-2021 Бакалавр үчүн квоталар тууралуу маалымат форму
    2020-2021 Магистратура үчүн квоталар тууралуу маалымат форму
    2020-2021 окуу жылы(Yatay ve Dikey Geçiş) маалымат форму

    2019-2020 Бакалавр үчүн квоталар тууралуу маалымат форму
    2019-2020 Магистратура үчүн квоталар тууралуу маалымат форму

    2018-2019 Бакалавр үчүн квоталар тууралуу маалымат форму
    2018-2019 Магистратура үчүн квоталар тууралуу маалымат форму

    2017-2018 Бакалавр үчүн квоталар тууралуу маалымат форму
    2017-2018 Магистратура үчүн квоталар тууралуу маалымат форму

    2016-2017 Бакалавр үчүн квоталар тууралуу маалымат форму
    2016-2017 Магистратура үчүн квоталар тууралуу маалымат форму

    2015-2016 Бакалавр үчүн квоталар тууралуу маалымат форму
    2015-2016 Магистратура үчүн квоталар тууралуу маалымат форму

    2014-2015 Бакалавр үчүн квоталар тууралуу маалымат форму
    2014-2015 Магистратура үчүн квоталар тууралуу маалымат форму

    2013-2014 Бакалавр үчүн квоталар тууралуу маалымат форму
    2013-2014 Магистратура үчүн квоталар тууралуу маалымат форму

    2012-2013 Бакалавр үчүн квоталар тууралуу маалымат форму
    2012-2013 Магистратура үчүн квоталар тууралуу маалымат форму

    2011-2012 Бакалавр үчүн квоталар тууралуу маалымат форму
    2011-2012 Магистратура үчүн квоталар тууралуу маалымат форму

    2010-2011 Бакалавр үчүн квоталар тууралуу маалымат форму

    2009-2010 Бакалавр үчүн квоталар тууралуу маалымат форму

ДүйШаШеБеЖуИшЖе

manasBIS

✉: 720044, Бишкек, КЫРГЫЗСТАН Тынчтык проспектиси 56          ☎: +996(312)54 19 42-46 Факс: +996(312)54 19 35   ©    КТМУ