Кыргызча Türkçe Русский English
Башкы бет
Максаттар
Персонал
Окуу календары
Инструкция жана жоболор
Окуу программасы
Квоталар
Статистика
Ардак тактасы
Стандарт формалар
Пайдалуу линктер
Фотогалерея
Жарыялар
2016-2017 Даярдоо курсунун окуу календары
2016-2017 Факультеттер жана Жогорку мектептердин окуу календары
2016-2017 Туризм жана мейманкана иштетүү ЖМ, Чет тилдер ЖМ жана Кесиптик ЖМ туризм программасынын окуу календары
2016-2017 Окуу календарындагы расмий эс алуу күндөрү
2016-2017 Институттардын окуу календары

2015-2016 Даярдоо курсунун окуу календары
2015-2016 Факультеттер жана Жогорку мектептердин окуу календары
2015-2016 Туризм жана мейманкана иштетүү ЖМ, Чет тилдер ЖМ жана Кесиптик ЖМ туризм программасынын окуу календары
2015-2016 Окуу календарындагы расмий эс алуу күндөрү
2015-2016 Институттардын окуу календары

2014-2015 Даярдоо курсунун окуу календары
2014-2015 Факультеттер жана Жогорку мектептердин окуу календары
2014-2015 Туризм жана Мейманкана Иштетүү Жогорку мектебинин окуу календары
2014-2015 Чет тилдер Жогорку мектебинин окуу календары
2014-2015 Окуу календарындагы расмий эс алуу күндөрү
2014-2015 Институттардын окуу календары


2013-2014 Даярдоо курсунун окуу календары
2013-2014 Факультеттер жана Жогорку мектептердин окуу календары
2013-2014 Туризм жана Мейманкана Иштетүү Жогорку мектебинин окуу календары
2013-2014 Чет тилдер Жогорку мектебинин окуу календары
2013-2014 Окуу календарындагы расмий эс алуу күндөрү


2012-2013 Даярдоо курсунун окуу календары
2012-2013 Факультеттер жана Жогорку мектептердин окуу календары
2012-2013 Туризм жана Мейманкана Иштетүү Жогорку мектебинин окуу календары
2012-2013 Чет тилдер Жогорку мектебинин окуу календары
2012-2013 Окуу календарындагы расмий эс алуу күндөрү
      SSS abis obis dabis

КТМУ - Адрес : 720044, Бишкек, КЫРГЫЗСТАН Тынчтык проспектиси, 56 - Тел. : +996 (312) 54 19 41-47 - Факс : +996 (312) 54 19 45