Адрес: Жал кампусу
              Чыңгыз Айтматов атындагы кампус
             Экономика жана Башкаруу Факультетинин Имараты
             1 кабат, 125-кабинет

: +996 312 492780


: bilgi.oidb@manas.edu.kg
ДүйШаШеБеЖуИшЖе

manasBIS

✉: 720044, Бишкек, КЫРГЫЗСТАН Тынчтык проспектиси 56          ☎: +996(312)54 19 42-46 Факс: +996(312)54 19 35   ©    КТМУ