Максат:

    Студенттик бөлүмдүн максаты: Университеттин миссиясына ылайык келгендей, Кыргызстан, Турция жана башка өлкөлөрдөн келген студенттердин кабыл алынгандан
университетти бүтүргөнгө чейинки бүт иштерини, объективдүүлүктүн заманбап эрежелерине туура келгендей, ишенимдүү, так жана студенттердин кызыкчылыктарын эске алуу менен ишке ашыруу.


Милдеттер:

  • Билим чөйрөсүндө заманбап методдорду изилдөө жана ишке ашыруу;
  • Иш аткарууда технологиялык мүмкүнчүлүктөрдү жогорку профессионалдык деңгээлде пайдалануу;
  • Академик бөлүмдөргө тиешелүү чечимдерди жана маалыматтарды убагында, туура аткаруу;
  • Студенттерге, окутуучуларга жана кураторлорго маалыматтарды интернет аркылуу тез, өз убагында алууга өбөлгө түзүү.
ДүйШаШеБеЖуИшЖе

manasBIS

✉: 720044, Бишкек, КЫРГЫЗСТАН Тынчтык проспектиси 56          ☎: +996(312)54 19 42-46 Факс: +996(312)54 19 35   ©    КТМУ