Amaç:

   Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'nın amacı, Üniversitenin kuruluş felsefesi ve hedeflerine parelel olarak; Manas Üniversitesi'ne Türkiye, Kırgızistan ile diğer ülke ve topluluklardan kabul edilen öğrencilerin kayıttan mezuniyete kadar tüm işlemlerini çağdaş normlara uygun olarak objektif, güvenilir ve şeffaf bir şekilde öğrenci memnuyetini esas alarak gerçekleştirmektir.


Hedefler:

  • Alanında çağdaş uygulamaları takip etmek ve uygulamak;
  • Alanında teknolojik imkanlardan en üst düzeyde yararlanmak;
  • Akademik birimlerin ilgili kararlarını ve verilerini zamanında ve sağlıklı bir şekilde işlemek;
  • Öğrencilerin, öğretim elemanlarının ve akademik danışmanların verilere internet üzerinden zamanında ve hızlı bir şekilde ulaşmalarını sağlamaktır.


PtSaÇaPeCuCtPamanasBIS

✉: 720044, Bişkek, KIRGIZİSTAN Cengiz Aytmatov Caddesi 56          ☎: +996(312)54 19 42-46     Fax: +996(312)54 19 35    © KTMÜ