Kırgızça Türkçe Rusça İnglizce

Ana Sayfa
Amaç ve Hedefler
Personel
Akademik Takvim
İlgili Yönetmelik ve Yönergeler
Ders Programları ve İçerikleri
Burs Listeleri
Kontenjanlar
İstatistik Bilgiler
Onur Listesi
Standart Formlar
Faydalı Linkler
Foto Galeri
Duyurular
İletişim

manasBIS

YÖNETMELİKLER

    Dil Hazırlık Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
    Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
    Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
    Burs Yönetmeliği
    Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
    Öğrenci Değişim Programı Yönetmeliği
    Lisans ve Önlisans Öğrencileri  Staj Yönetmeliği


YÖNERGELER

    Sınav Uygulama Yönergesi
    Yatay ve Dikey Geçiş Yönergesi
     Turizm Otelcilik Yüksekokulu Staj Yönergesi
     Diploma, Sertifika, 2.Nüsha Diploma, Öğretmenlik Sertifikası Yerine Geçerli Belge Teslim Alma Usul ve Esasları Yönergesi
    Akademik Danışmanlık Yönergesi
    Öğrenci Evlerı Yönergesi
    Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Toplulukları Yönergesi
    Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönergesi
    Yandal Programı Yönergesi
    Çift Anadal Programı Yönergesi
    Bitirme Tezi Yönergesi

KTMÜ e-Mevzuat
      SSS abis obis dabis

KTMÜ - Adres : 720044, Bişkek, KIRGIZİSTAN Mira Caddesi 56 - Tel. : +996 (312) 54 19 41-47 - Faks : +996 (312) 54 19 35