Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğü


   Kimlik Bilgileri

   Görev Tanımları
 Görevi:    Bilgisayar Programcısı
  • Öğrenci İşleri otomasyon programlarının bakım-onarım, yedekleme, koruma ve yazılımları    geliştirmek;
  • Sunucu bilgisayarların bakım işleri;
  • Akademik Bilgi Sistemi, Danışman Bilgi Sistemi, Öğrenci Bilgi Sistemlerinin yönetimi ve yazılımların    geliştirilmesi;
  • @manas.edu.kg uzantılı öğrenci e-mail’lerini oluşturmak;
  • Üniversitemizi kazanan öğrencilerin ilk kayıtlarını yapmak.
Adı Soyadı: Meerim UYÇUBEK KIZI
meerim.uycubekkizi@manas.edu.kg
Oda No: İİBF-124
Tel: 49 27 86-94 Dahili:946
 Görevi:    Bilgisayar İşletmeni
  • oidb.manas.edu.kg sitesini yönetmek, güncellemek, tasarım ve web dizaynını yapmak;
  • Dönemlik onur, şeref ve yüksek şeref listeleri hazırlamak;
  • Öğrencilere ilişkin istatistik bilgileri hazırlamak;
  • Birimin faaliyet raporlarını hazırlamak;
  • Güncel ve mezun öğrencilerin kimlik kartlarını hazırlamak;
  • Birimin bilgisayar donanımlarının bakım işlerini yürütmek;
  • Üniversitemizi kazanan öğrencilerin ilk kayıtlarını yapmak.
Adı Soyadı: Aida ERALİYEVA
aida.eralieva@manas.edu.kg
Oda No: İİBF-124
Tel: 49 27 86-94 Dahili:946
 Görevi:    Sekreter/Memur
   Mühendislik Fakültesi ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Eğitim-Öğretim İşleri Sorumlusu.
  • Birimin Yazı İşlerini yürütmek;
  • Öğrenci Dosyalarını arşivlemek;
  • Öğrencilerin askerlik işlemlerini yürütmek; ;
  • Öğrenci Banko’sunda danışmanlık hizmetlerini sunmak;
  • Üniversitemizi kazanan öğrencilerin ilk kayıtlarını yapmak.
Adı Soyadı: Madina USENBAYEVA
madina.usenbaeva@manas.edu.kg
Oda No: İİBF-125
Tel: 49 27 86-94 Dahili:949
 Görevi:    Memur
    Fen Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ziraat Fakültesi , Turizm ve    Otelcilik Yüksekokulu Eğitim-Öğretim İşleri Sorumlusu.
   • Öğrenci Dosyalarını arşivlemek;
   • Üniversitemizden ilişiği kesilen öğrencilere tebliğ-tebellüğ yazılarını hazırlamak;
   • Üniversitemizden muhtelif sebeplerle ayrılmış bulunan öğrencilere Akademik Belge hazırlamak;
   • Öğrenci Banko’sunda danışmanlık hizmetlerini sunmak;
   • Üniversitemizi kazanan öğrencilerin ilk kayıtlarını yapmak.
Adı Soyadı: Rahat KASENDEYEVA
rahat.karabaeva@manas.edu.kg
Oda No: İİBF-124
Tel: 49 27 86-94 Dahili:947
 Görevi:    Mütercim-Tercüman
   İletişim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu
   Eğitim-Öğretim İşleri Sorumlusu.
   • Öğrenci Dosyalarını arşivlemek;
   • Kontenjanlarla ilişkin çalışmaları yürütmek;
   • Lisans-Önlisans Akademik Takvim çalışmalarını yürütmek;
   • Öğrenci Banko’sunda danışmanlık hizmetlerini sunmak;
   • Kırgızca-Türkçe, Türkçe-Kırgızca, Rusça-Türkçe, Rusça-Kırgızca tercümeleri yapmak;
   • Üniversitemizi kazanan öğrencilerin ilk kayıtlarını yapmak.
Adı Soyadı: Kınagül MADİYEVA
kynagul.madieva@manas.edu.kg
Oda No: İİBF-124
Tel: 49 27 86-94 Dahili:949
 Görevi:    Memur
   
   • Öğrenci Dosyalarını arşivlemek;
   • Diploma hazırlama, takip ve dağıtım işleri;
   •Öğrenci Banko’sunda danışmanlık hizmetlerini sunmak;
   • Üniversitemizi kazanan öğrencilerin ilk kayıtlarını yapmak.
Adı Soyadı: Dinara KALİEVA
dinara.kalieva@mail.ru
Oda No: İİBF-124
Tel: 49 27 86-94 Dahili:947
 Görevi:    Memur
   Edebiyat Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim İşleri Sorumlusu.
   • YÖKSİS veritabanına öğrenci bilgilerini aktarmak, takip etmek ve güncellemek;
   • Öğrenci Dosyalarını arşivlemek;
   • Diploma hazırlama, takip ve dağıtım işleri;
   • e-mail yazışmalarını yürütmek;
   • T.C. Uyruklu Öğrencilerin Eğitim Müşavirliği için öğrenci dosyalarına ilişkin çalışmaları yürütmek;
   •T.C. Uyruklu öğrencilerin askerlik işlemlerini yapmak;
   • Öğrenci Banko’sunda danışmanlık hizmetlerini sunmak;
   • Üniversitemizi kazanan öğrencilerin ilk kayıtlarını yapmak.
Adı Soyadı: Mehmet ALBAYRAK
mehmet.albayrak@manas.edu.kg
Oda No: İİBF-126
Tel: 49 27 86-94 Dahili:950

  
Öğrenci ve Mezun Koordinasyon Şube Müdürlüğü


   Kimlik Bilgileri

   Görev Tanımları
 Görevi:    Memur

  • www.students.manas.edu.kg sitesini güncellemek;
  • Oryantasyon ve Tanıtım Programları düzenlemek;
  • Üniversitemizi kazanan öğrencilerin ilk kayıtlarını yapmada destek sağlamak.
Adı Soyadı: Süyörkul BEYŞENBEKOV
suyorkul.beysenbekov@manas.edu.kg
Oda No: MERB-136
Tel: 54-19-42 Dahili:227
 Görevi:    Memur
  • Öğrenci ve Mezun Koordinasyon Şube Müdürlüğünce (Öğrenci Konseyi, Öğrenci Kulüpleri,     Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü) düzenlenecek iç ve dış faaliyetlerin tasarım ve dizayn işlerini     yapmak;
  • Oryantasyon ve Tanıtım Programları düzenlemek;
  • www.students.manas.edu.kg sitesinde yer alan bilgileri sosyal medyalarda da yayınlamak;
  • Üniversitemizi kazanan öğrencilerin ilk kayıtlarını yapmada destek sağlamak.
Adı Soyadı: Adilet KUBANIÇBEKOV
adilet.bishkek1991@gmail.com
Oda No: MERB-136
Tel: 54-19-42 Dahili:227
 Görevi:    Sözleşmeli Memur
   • Öğrenci ve Mezun Koordinasyon Şube Müdürlüğünce (Öğrenci Konseyi, Öğrenci Kulüpleri,     Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü) düzenlenen iç ve dış faaliyetlerin rapor ve istatistik bilgilerini     hazırlamak ve Mezunlar Derneğinin evrak sorumlusu;
  • Oryantasyon ve Tanıtım Programları düzenlemek;
  • www.students.manas.edu.kg sitesini güncellemek;
  • Üniversitemizi kazanan öğrencilerin ilk kayıtlarını yapmada destek sağlamak.
Adı Soyadı: Arstanbek DUKUEV
arstanbek.dukuev@manas.edu.kg
Oda No: MERB-136
Tel: 54-19-42 Dahili:227

✉: 720044, Bişkek, KIRGIZİSTAN Cengiz Aytmatov Caddesi 56          ☎: +996(312)54 19 42-46     Fax: +996(312)54 19 35    © KTMÜ