СТУДЕНТТЕРДИН САНЫ    (19.01.2020)

ФАКУЛТЕТТЕР

БАРДЫГЫ
ПОД.КУРС

СР.ПРОФ + БАКАЛАВР. 

САНЫ

кыз эркек саны кыз эркек саны
 ВЕТЕРИНАРДЫК ФАКУЛЬТЕТИ
     ВЕТЕРИНАРИЯ 7 8 15 107 104 211

226

САНЫ:       7 8 15 107 104 211

226

 АЙЫЛ-ЧАРБА ФАКУЛЬТЕТИ
     БАКЧА ЖАНА ТАЛАА ӨСҮМДҮКТӨРҮ 12 5 17 53 40 93

110

     ЗООТЕХНИЯ 0 0 0 0 0 0

0

     ӨСҮМДҮКТӨРДҮ КОРГОО 13 5 18 73 29 102

120

САНЫ:       25 10 35 126 69 195

230

 ГУМАНИТАРДЫК ФАКУЛЬТЕТ
     АНГЛИС ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ 15 3 18 75 23 98

116

     КЫТАЙ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ 14 4 18 51 9 60

78

     ОРУС ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ 7 7 14 60 11 71

85

     ПСИХОЛОГИЯЛЫК-ПЕДАГОГИКАЛЫК КЕҢЕШ ЖАНА КӨМӨК 10 6 16 75 15 90

106

     СИНХРОНДУК КОТОРМО (КЫРГЫЗ ЖАНА АНГЛИС ТИЛДЕРИ) 10 2 12 51 10 61

73

     СИНХРОНДУК КОТОРМО (КЫРГЫЗ ЖАНА ТҮРК ТИЛДЕРИ) 6 1 7 42 7 49

56

     СИНХРОНДУК КОТОРМО (ТҮРК ЖАНА ОРУС ТИЛДЕРИ) 4 7 11 47 23 70

81

     СОЦИОЛОГИЯ 10 0 10 61 19 80

90

     ТҮРКОЛОГИЯ 21 7 28 78 26 104

132

     ТАРЫХ 11 3 14 50 31 81

95

     ФИЛОСОФИЯ 5 3 8 24 14 38

46

САНЫ:       113 43 156 614 188 802

958

 ИНЖЕНЕРДИК ФАКУЛЬТЕТ
     КООМДУК ТАМАКТАНУУНУ УЮШТУРУУ ЖАНА ПРОДУКЦИЯНЫН ТЕХНОЛОГИЯСЫ 8 7 15 77 25 102

117

     КОМПЬЮТЕРДИК ИНЖЕНЕРИЯ 3 9 12 43 125 168

180

     ЭЛЕКТРОНИКА ЖАНА ЭЛЕКТР ИНЖЕНЕРИЯСЫ 0 0 0 4 33 37

37

     ЭКОЛОГИЯЛЫК ИНЖЕНЕРИЯ 7 5 12 46 24 70

82

     ХИМИЯЛЫК ИНЖЕНЕРИЯ 6 4 10 55 21 76

86

     ӨНӨР ЖАЙ ИНЖЕНЕРИЯСЫ 0 0 0 12 19 31

31

САНЫ:       24 25 49 237 247 484

533

 КОММУНИКАЦИЯ ФАКУЛЬТЕТИ
     ЖУРНАЛИСТИКА 15 7 22 112 22 134

156

     КООМЧУЛУК МЕНЕН БАЙЛАНЫШ ЖАНА РЕКЛАМА 11 12 23 123 31 154

177

     РАДИО, ТЕЛЕВИДЕНИЕ Ж-А КИНОИСКУССТВО 13 11 24 124 53 177

201

САНЫ:       39 30 69 359 106 465

534

 КӨРКӨМ ӨНӨР ФАКУЛЬТЕТИ
     ЖИВОПИСЬ 1 7 8 55 10 65

73

     АКТЕРДУК ӨНӨР 7 7 14 43 22 65

79

     ГРАФИКА 7 6 13 61 34 95

108

     ЭСТРАДАЛЫК ВОКАЛ 3 2 5 48 18 66

71

САНЫ:       18 22 40 207 84 291

331

 ЭКОНОМИКА ЖАНА БАШКАРУУ ФАКУЛЬТЕТИ
     МЕНЕДЖМЕНТ 11 6 17 87 63 150

167

     ЭЛ АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕР 11 12 23 90 52 142

165

     ЭКОНОМИКА 17 6 23 76 47 123

146

     ФИНАНСЫ ЖАНА КРЕДИТ 19 4 23 106 35 141

164

САНЫ:       58 28 86 359 197 556

642

 ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР ФАКУЛЬТЕТИ
     БИОЛОГИЯ 16 1 17 91 10 101

118

     КОЛДОНМО МАТЕМАТИКА ЖАНА ИНФОРМАТИКА 15 5 20 82 58 140

160

     МАТЕМАТИКА 9 5 14 54 16 70

84

САНЫ:       40 11 51 227 84 311

362

 ТЕОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИ
     ДИНДЕРДИ ТААНУУ 8 5 13 61 29 90

103

     ТЕОЛОГИЯ 11 10 21 66 50 116

137

САНЫ:       19 15 34 127 79 206

240

 ЧЕТ ТИЛДЕР ЖОГОРКУ МЕКТЕБИ
     ТИЛ ҮЙРӨТҮҮ 0 0 0 59 117 176

176

САНЫ:       0 0 0 59 117 176

176

 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ ЖОГОРКУ МЕКТЕБИ
     ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ МУГАЛИМИ 1 9 10 28 50 78

88

     МАШЫКТЫРУУЧУЛАРДЫ ДАЯРДОО 3 6 9 15 59 74

83

САНЫ:       4 15 19 43 109 152

171

 ТУРИЗМ ЖАНА МЕЙМАНКАНА ИШТЕТҮҮ ЖОГОРКУ МЕКТЕБИ
     РЕСТОРАН ИШИ ЖАНА КУЛИНАРДЫК ӨНӨР 21 4 25 116 51 167

192

     САЯКАТ ИШИ ЖАНА ГИД КЫЗМАТЫ 9 6 15 109 67 176

191

     ТУРИЗМ ЖАНА МЕЙМАНКАНА ИШИ 18 7 25 117 81 198

223

САНЫ:       48 17 65 342 199 541

606

 -
     ФАРКЛЫ ДӨНЕМДЕ АЧЫЛАН ДЕРСЛЕР 0 0 0 0 0 0

0

САНЫ:       0 0 0 0 0 0

0

 КЕСИПТИК ЖОГОРКУ МЕКТЕП
     АВТОМАТ.СИСТЕМАЛАРДЫ Ж-А ЭСЕПТӨӨ ТЕХН.ПРОГРАММАЛЫК КАМСЫЗДОО 0 0 0 31 25 56

56

     АВТОУНААЛАРДЫ ТЕХНИКАЛЫК ТЕЙЛӨӨ ЖАНА ОҢДОО 1 1 2 13 41 54

56

     ЖЫГАЧ ИШТЕТҮҮНҮН ТЕХНОЛОГИЯСЫ, ЭМЕРЕКТЕР ДИЗАЙНЫ ЖАНА КОНСТР 0 0 0 13 11 24

24

     КУРУЛУШТАРДЫ ЖАНА ИМАРАТТАРДЫ КУРУУ ЖАНА ЭСКПЛУТАЦИЯЛОО 0 3 3 35 46 81

84

     МЕКТЕПКЕ ЧЕЙИНКИ БИЛИМ БЕРҮҮ 0 0 0 87 2 89

89

     МАРКЕТИНГ 0 0 0 62 22 84

84

     МЕНЕДЖМЕНТ 0 0 0 59 16 75

75

     ЭКОНОМИКА ЖАНА БУХГАЛТЕРДИК ЭСЕП 1 0 1 74 18 92

93

     ШИРЕТҮҮ ӨНДҮРҮШҮ 0 0 0 9 7 16

16

     ТУРИЗМ 2 0 2 69 24 93

95

САНЫ:       4 4 8 452 212 664

672

ЖАЛПЫ САНЫ

БАРДЫГЫ 
ПОД.КУРС

СР.ПРОФ + БАКАЛАВР. 

САНЫ

кыз эркек саны кыз эркек саны
399 228 627 3259 1795 5054 5681

СТУДЕНТТИК БӨЛҮМ © 2020


✉: 720044, Бишкек, КЫРГЫЗСТАН Тынчтык проспектиси 56          ☎: +996(312)54 19 42-46 Факс: +996(312)54 19 35   ©    КТМУ