СТУДЕНТТЕРДИН САНЫ    (10.08.2020)

ФАКУЛТЕТТЕР

БАРДЫГЫ
ПОД.КУРС

СР.ПРОФ + БАКАЛАВР. 

САНЫ

кыз эркек саны кыз эркек саны
 ВЕТЕРИНАРДЫК ФАКУЛЬТЕТИ
     ВЕТЕРИНАРИЯ 7 8 15 102 108 210

225

САНЫ:       7 8 15 102 108 210

225

 АЙЫЛ-ЧАРБА ФАКУЛЬТЕТИ
     БАКЧА ЖАНА ТАЛАА ӨСҮМДҮКТӨРҮ 4 1 5 60 47 107

112

     ЗООТЕХНИЯ 0 0 0 0 0 0

0

     ӨСҮМДҮКТӨРДҮ КОРГОО 7 4 11 82 29 111

122

САНЫ:       11 5 16 142 76 218

234

 ГУМАНИТАРДЫК ФАКУЛЬТЕТ
     АНГЛИС ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ 4 3 7 76 23 99

106

     КЫТАЙ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ 0 0 0 59 8 67

67

     ОРУС ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ 2 4 6 69 9 78

84

     ПСИХОЛОГИЯЛЫК-ПЕДАГОГИКАЛЫК КЕҢЕШ ЖАНА КӨМӨК 2 1 3 82 17 99

102

     СИНХРОНДУК КОТОРМО (КЫРГЫЗ ЖАНА АНГЛИС ТИЛДЕРИ) 1 1 2 59 12 71

73

     СИНХРОНДУК КОТОРМО (КЫРГЫЗ ЖАНА ТҮРК ТИЛДЕРИ) 1 0 1 58 5 63

64

     СИНХРОНДУК КОТОРМО (ТҮРК ЖАНА ОРУС ТИЛДЕРИ) 0 2 2 54 16 70

72

     СОЦИОЛОГИЯ 1 0 1 64 20 84

85

     ТҮРКОЛОГИЯ 4 5 9 86 21 107

116

     ТАРЫХ 0 0 0 58 31 89

89

     ФИЛОСОФИЯ 1 1 2 35 15 50

52

САНЫ:       16 17 33 700 177 877

910

 ИНЖЕНЕРДИК ФАКУЛЬТЕТ
     КООМДУК ТАМАКТАНУУНУ УЮШТУРУУ ЖАНА ПРОДУКЦИЯНЫН ТЕХНОЛОГИЯСЫ 6 4 10 89 17 106

116

     КОМПЬЮТЕРДИК ИНЖЕНЕРИЯ 1 3 4 41 119 160

164

     ЭЛЕКТРОНИКА ЖАНА ЭЛЕКТР ИНЖЕНЕРИЯСЫ 0 0 0 4 55 59

59

     ЭКОЛОГИЯЛЫК ИНЖЕНЕРИЯ 0 0 0 54 28 82

82

     ХИМИЯЛЫК ИНЖЕНЕРИЯ 4 2 6 60 22 82

88

     ӨНӨР ЖАЙ ИНЖЕНЕРИЯСЫ 0 0 0 18 31 49

49

САНЫ:       11 9 20 266 272 538

558

 КОММУНИКАЦИЯ ФАКУЛЬТЕТИ
     ЖУРНАЛИСТИКА 2 2 4 128 30 158

162

     КООМЧУЛУК МЕНЕН БАЙЛАНЫШ ЖАНА РЕКЛАМА 1 4 5 140 33 173

178

     РАДИО, ТЕЛЕВИДЕНИЕ Ж-А КИНОИСКУССТВО 2 2 4 140 58 198

202

САНЫ:       5 8 13 408 121 529

542

 КӨРКӨМ ӨНӨР ФАКУЛЬТЕТИ
     ЖИВОПИСЬ 0 5 5 66 11 77

82

     АКТЕРДУК ӨНӨР 1 3 4 53 28 81

85

     ГРАФИКА 3 2 5 71 34 105

110

     ЭСТРАДАЛЫК ВОКАЛ 0 2 2 60 20 80

82

САНЫ:       4 12 16 250 93 343

359

 ЭКОНОМИКА ЖАНА БАШКАРУУ ФАКУЛЬТЕТИ
     МЕНЕДЖМЕНТ 1 4 5 94 70 164

169

     ЭЛ АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕР 1 5 6 99 51 150

156

     ЭКОНОМИКА 2 1 3 91 47 138

141

     ФИНАНСЫ ЖАНА КРЕДИТ 5 3 8 122 44 166

174

САНЫ:       9 13 22 406 212 618

640

 ТАБИГЫЙ ИЛИМДЕР ФАКУЛЬТЕТИ
     БИОЛОГИЯ 2 0 2 109 13 122

124

     КОЛДОНМО МАТЕМАТИКА ЖАНА ИНФОРМАТИКА 7 1 8 86 54 140

148

     МАТЕМАТИКА 2 4 6 67 18 85

91

САНЫ:       11 5 16 262 85 347

363

 ТЕОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИ
     ДИНДЕРДИ ТААНУУ 2 3 5 70 30 100

105

     ТЕОЛОГИЯ 4 5 9 90 59 149

158

САНЫ:       6 8 14 160 89 249

263

 ЧЕТ ТИЛДЕР ЖОГОРКУ МЕКТЕБИ
     ТИЛ ҮЙРӨТҮҮ 0 0 0 55 101 156

156

САНЫ:       0 0 0 55 101 156

156

 ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ ЖОГОРКУ МЕКТЕБИ
     ДЕНЕ ТАРБИЯ ЖАНА СПОРТ МУГАЛИМИ 0 4 4 38 59 97

101

     МАШЫКТЫРУУЧУЛАРДЫ ДАЯРДОО 1 2 3 22 63 85

88

САНЫ:       1 6 7 60 122 182

189

 ТУРИЗМ ЖАНА МЕЙМАНКАНА ИШТЕТҮҮ ЖОГОРКУ МЕКТЕБИ
     РЕСТОРАН ИШИ ЖАНА КУЛИНАРДЫК ӨНӨР 3 3 6 123 47 170

176

     САЯКАТ ИШИ ЖАНА ГИД КЫЗМАТЫ 1 2 3 106 67 173

176

     ТУРИЗМ ЖАНА МЕЙМАНКАНА ИШИ 1 3 4 125 74 199

203

САНЫ:       5 8 13 354 188 542

555

 -
     УЗАКТАН ЕГИТИМ ДЕРСЛЕРИ 0 0 0 0 0 0

0

     УЗАКТАН ЕГИТИМ ДЕРСЛЕРИ 0 0 0 0 0 0

0

САНЫ:       0 0 0 0 0 0

0

 КЕСИПТИК ЖОГОРКУ МЕКТЕП
     АВТОМАТ.СИСТЕМАЛАРДЫ Ж-А ЭСЕПТӨӨ ТЕХН.ПРОГРАММАЛЫК КАМСЫЗДОО 0 0 0 38 39 77

77

     АВТОУНААЛАРДЫ ТЕХНИКАЛЫК ТЕЙЛӨӨ ЖАНА ОҢДОО 0 1 1 13 51 64

65

     ЖЫГАЧ ИШТЕТҮҮНҮН ТЕХНОЛОГИЯСЫ, ЭМЕРЕКТЕР ДИЗАЙНЫ ЖАНА КОНСТР 0 0 0 19 20 39

39

     КУРУЛУШТАРДЫ ЖАНА ИМАРАТТАРДЫ КУРУУ ЖАНА ЭСКПЛУТАЦИЯЛОО 0 0 0 31 52 83

83

     МЕКТЕПКЕ ЧЕЙИНКИ БИЛИМ БЕРҮҮ 0 0 0 80 2 82

82

     МАРКЕТИНГ 0 0 0 58 20 78

78

     МЕНЕДЖМЕНТ 0 0 0 61 18 79

79

     ЭКОНОМИКА ЖАНА БУХГАЛТЕРДИК ЭСЕП 0 0 0 63 19 82

82

     ШИРЕТҮҮ ӨНДҮРҮШҮ 0 0 0 17 11 28

28

     ТУРИЗМ 0 0 0 68 19 87

87

САНЫ:       0 1 1 448 251 699

700

ЖАЛПЫ САНЫ

БАРДЫГЫ 
ПОД.КУРС

СР.ПРОФ + БАКАЛАВР. 

САНЫ

кыз эркек саны кыз эркек саны
86 100 186 3613 1895 5508 5694

СТУДЕНТТИК БӨЛҮМ © 2020


✉: 720044, Бишкек, КЫРГЫЗСТАН Тынчтык проспектиси 56          ☎: +996(312)54 19 42-46 Факс: +996(312)54 19 35   ©    КТМУ